deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
cnfb_dtzf
Foto: ©ČNFB/DTZF
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Fond budoucnosti: Přeshraniční spolupráce pokračuje i v době koronaviru

Česko-německý fond budoucnosti uvolnil přes 25 milionů korun na 179 nových česko-německých projektů. Správní rada Fondu poprvé schválila finanční prostředky v rámci online hlasování.

„Považovali jsme za důležité, abychom byli schopni – i přes současnou výjimečnou situaci – rozhodnout o podpoře nových projektů. Těší nás proto, že se díky našemu společnému úsilí podařilo přenést naše jednání do virtuálního prostoru,“ komentoval zasedání správní rady fondu její znovuzvolený německý předseda Martin Kastler.

Rovněž mnozí aktéři česko-německého dialogu na obou stranách hranice museli kvůli panujícím omezením najít pro své plánované projekty nové formáty v online světě či přistoupit k odložení jejich termínu konání. „Jsme velmi rádi, že lidé na obou stranách hranice reagují na současnou výjimečnou situaci kreativně a flexibilně a nadále se i za značně ztížených podmínek věnují plánovaným projektům,“ zdůraznil Jindřich Fryč, jenž byl opětovně zvolen do čela správní rady za českou stranu.

Také k aktuálnímu termínu pro podávání žádostí 31. 3. 2020 bylo předloženo dalších více než 150 nových česko-německých projektových žádostí.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

Překonáváme dělící linie ve společnosti

Odbor práce a ekonomiky města Mnichov a obecně prospěšný spolek Integrační centrum Praha pokračují ve výměně a transferu know-how ohledně strukturálního rozvoje integrace migrantů na pracovním trhu a ve společnosti. Během dvou recipročních návštěv v Mnichově a Praze vyhodnotí oba partneři své zkušenosti se startupy migrantů, budou diskutovat s lokálními aktéry i odbornou veřejností a na závěr připraví materiál s příklady dobré praxe. Projekt spadá do Tématu roku 2019 Fondu budoucnosti a navazuje na podobný projekt z předchozího roku. Poziční dokument vytvořený v rámci úspěšného předchozího projektu využívá pražský magistrát jako příručku a patří také k oficiálním publikacím města Mnichov.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 121 000 Kč.


Global Camp 2020: Rozmanitost jako šance

Nadace Brücke/Most plánuje společně s dětským domovem v Litoměřicích několikadenní setkání české a německé mládeže z chráněného bydlení i dětských domovů a oslovuje tak – ve smyslu Tématu roku 2019 Fondu budoucnosti - cílovou skupinu, která doposud nebyla v rámci česko-německé výměny vůbec zastoupena: všichni účastníci pocházejí z venkova a žijí bez rodičů v obtížných sociálních podmínkách. Čeští účastníci částečně patří k romské menšině nebo mají vietnamské kořeny.
Cílem setkání je zvýšit u jeho účastníků prostřednictvím workshopů, evaluací a sportovních aktivit povědomí o společenské heterogenitě a rozvíjet jejich interkulturní a jazykové schopnosti. Na projektu se podílí široká síť českých a německých aktérů (spolky Querstadtein e.V., arche noVa e.V., KIEZ Sebnitz, Dětský domov Kašperské Hory, Heimverbund Leipziger gGmbH).

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 4 500 eur.


Energetika ČR a SRN: Na cestě k udržitelnému rozvoji

Pražské gymnázium Přírodní škola a Max-Grundig-Schule Fürth plánují v rámci Tématu roku 2020 Fondu budoucnosti týdenní setkání 40 českých a německých žáků na téma výroby energie. Na pozadí politických a společenských diskuzí o budoucích formách výroby energie se mají účastníci seznámit s různými energetickými zdroji a naučit se samostatně vyhodnocovat jejich výhody a nevýhody. Potřebné informace získají během exkurzí mj. do přečerpávací vodní elektrárny Walchensee, geotermální elektrárny Unterhaching, do bioplynové stanice Ansbach/Triesdorf a prohlédnou si také fotovoltaiku na Max-Grundig-Schule.

Příspěvek Fondu budoucnosti na toto týdenní setkání činí 6000 eur.


„Golem-Labor“ Praha 2020

Tento interdisciplinární projekt propojuje performativní umění s moderními technologiemi v oblasti virtuální reality a představuje, i když neplánovaně, vysoce aktuální odpověď na současnou koronavirovou krizi.
Berlínská společnost Playersjourney UG a Institut intermédií na pražské ČVUT dává dohromady umělce z oblastí performing arts/ contemporary dance a odborníky na XR technologii (virtuální realita/ rozšířená realita/ motion capturing) z obou zemí, aby tak společně zkoumali možnosti této imerzivní technologie nejenom v oblasti umění. Výchozím bodem projektu je představení „Golem-Labor/Everything Moves“, které se od loňského roku hraje v Berlíně. Představení probíhá zároveň jak ve skutečném divadelním sále, tak ve virtuálním prostoru s diváky z celého světa. V rámci doprovodné minikonference budou čeští a němečtí odborníci z obou oblastí (umění a technika) diskutovat o šancích a rizicích imerzivních technologií.

Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projektový záměr činí 4000 eur.


Olomoucké dny německojazyčné kultury 2020

Olomoucké dny německojazyčné kultury prezentují aktuální německé filmy, výstavy, divadlo, koncerty a čtení. Letošní 6. ročník, jehož německým partnerem je Ackermann-Gemeinde, si za motto zvolil Téma roku 2020 („Budoucnost je teď“) a zaměřuje se na témata ekologie a udržitelného rozvoje. Na programu je například vernisáž výstavy „Pod jednou střechou“, exkurze a diskuze k ekologickým tématům. Prostřednictvím společných akcí mají být iniciována partnerství mezi ekologickými organizacemi z obou zemí. Účastníci se v rámci festivalu mají zabývat také historií bývalých německojazyčných obyvatel města a reflexí dnešního soužití Němců a Čechů, stejně jako tématem pravicového extremismu.
Na současnou výjimečnou situaci spojenou s pandemií koronaviru organizátoři flexibilně zareagovali a festival přesunuli z dubna na podzimní termín.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 160 000 Kč.


Dokument: Tmavé stopy českých dějin

Dokumentárním filmem o masakru německého civilního obyvatelstva v Postoloprtech v červnu 1945 podniká veřejnoprávní Česká televize krok do oblasti, která i nadále zůstává částečně tabuizována. Česká veřejnost má doposud malé povědomí o této brutální vraždě pravděpodobně až dvou tisíc německých civilistů. Také česká historiografie může být v souvislosti s postoloprtským masakrem ještě doplněna. V samotných Postoloprtech představuje jedinou připomínku pamětní deska na hřbitově věnovaná obecně všem obětem z května a června 1945. Dokumentární film producentské skupiny Patricka Diviše se má zabývat také otázkou odpovědnosti za masakr německého civilního obyvatelstva, německým partnerem je krajanský spolek Saaz (Žatec). Ke slovu se dostanou pamětníci a historikové, součástí záměru jsou také německé titulky.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 375 000 Kč.


Šest smyslů Berlína

V rámci šestidílné dokumentární řady České televize má být vytvořen portrét Berlína z perspektivy českých expatů a zároveň má být svěží a odlehčenou formou zprostředkována zdejší česko-německá vzájemnost. V režii filmařky Bibiany Beňové, která žije trvale v Praze, a berlínského režiséra Farida Eslama film představí zhruba 20 Čechů, kteří během posledních 40 let našli v Berlíně svůj druhý domov – od emigrantů ze socialistického Československa až po současné odborné pracovníky. Klíčem pro výběr protagonistů byly lidské smysly, divák díky filmu pozná jazykový a gurmánský Berlín, nebo abstraktně - Berlín s jeho specifickou esencí, spojením starousedlíků a nových obyvatel, různých subkultur a hnutí.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 300 000 Kč.

 

Tisková zpráva ČNFB, 2. dubna 2020