deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
cnfb_dtzf
Foto: ©ČNFB/DTZF
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČNFB: Digitální formáty a léto plné skutečných setkání. Česko-německé iniciativy zkoušejí nové cesty a neztrácejí naději

Česko-německý fond budoucnosti podpoří v prvním čtvrtletí 112 nových společných projektů občanů z obou zemí. Správní rada Fondu za tímto účelem ve středu uvolnila 20.920.483 korun. 

Téměř dvě třetiny iniciativ přicházejí z oblasti mládeže a kultury. Řada z nich se zabývá Tématem roku 2021 vypsaným Fondem budoucnosti („Nové časy? Nové cesty! Česko-německé vztahy v dobách pandemie“) a zkouší nové formáty setkávání, které lze realizovat i během lockdownu.

„Koronavirus česko-německou výměnu v oblasti kultury a mládeže neumlčel. To je při všech omezeních, která jsou s ním v současné době spojena, dobrá zpráva,“ těší oba předsedy správní rady, Jindřicha Fryče a Martina Kastlera. „Doufejme, že nás po dlouhém lockdownu čeká léto s ​obnovenými setkáními a společnými kulturními zážitky.“

V následujících týdnech se dále bude konat také 11 česko-německých projektů, které získaly podporu v celkové výši 22.000 EUR v rámci mimořádné výzvy fondu budoucnosti „Digitálně nebo venku?“

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

Čeští nuceně nasazení v Sasku v době nacismu – hybridní česko-německé setkání mládeže

Nadace Brücke/Most a pražská obecně prospěšná společnost Živá paměť chtějí přiblížit mládeži v Sasku a Česku komplexní téma nuceného nasazení v období nacismu na konkrétním příkladu mladých lidí z Protektorátu Čechy a Morava, kteří byli deportováni do Saska na nucené práce pro válečný průmysl. Přeshraniční práce mladých účastníků na téma nacistických zločinů a hledání místních stop se přitom uskuteční v hybridním pilotním formátu, v jehož rámci je plánována jak digitální výměna, tak i osobní setkání. Cílem projektových partnerů je nalezení nových způsobů, které i v rámci lockdownu umožní realizaci náročných česko-německých vzdělávacích projektů. Fond budoucnosti podpoří tento záměr k Tématu roku 2021 částkou 6.300 eur.

Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie

Na základě inspirace Tématem roku 2021 vyhlášeným Fondem budoucnosti vytváří liberecký spolek Motyčkovic klika společně s centrem ochrany přírody Oberlausitzer Bergland e.V. česko-německou síť volnočasových zařízení pro mládež. Oba partneři plánují dva několikadenní workshopy pro české a německé pedagogy a pilotní workshop s dětmi s cílem výměny ohledně dopadů koronavirové pandemie a vyzkoušení nových forem práce s mládeží. V centru zájmu přitom stojí možnosti digitálních aktivit pro děti a mládež během pandemie. Výměny zkušeností se zúčastní i polská volnočasová zařízení z oblasti Trojzemí. Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projekt činí 250.000 Kč.

WORKCAMP_21 (mezinárodní workcamp v Krušnohoří)

Pražský spolek Antikomplex a spolek HAMMERWERK SCHMALZGRUBE e.V. ze saského Jöhstadtu pořádají ve spolupráci s místními spolky v česko-německém příhraničním regionu čtrnáctidenní česko-německý workcamp, který obsahově zapadá do Tématu roku 2020 vypsaném Fondem budoucnosti („Jednejme udržitelně“). Základní myšlenkou projektu je prostřednictvím dobrovolnické práce podpořit lokální aktéry v Krušných horách při jejich trvale udržitelných ekologických aktivitách. Mladí dobrovolníci pomohou na třech různých místech při opravách zchátralých historických budov, které mají být později využity pro mládežnické a vzdělávací aktivity – v obcích Výsluní, Schmalzgrube a Kovářská. Kromě toho budou společně poznávat příhraniční region a budou se v rámci různých workhopů zabývat tématy ekologie a udržitelného rozvoje.Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projekt činí 180.000 Kč.

7. Mezinárodní, mezikulturní fotbalový festival – „Nikdy v zapomnění, odvážně s pohledem kupředu“

Lipský spolek Tüpfelhausen - Das Familienportal e.V. chce prostřednictvím mezinárodního fotbalového turnaje pro mládež již posedmé připomenout osudy členů největšího židovského fotbalového klubu v Lipsku: činnost SK Bar Kochba byla v roce 1939 nuceně ukončena a mnoho jeho členů bylo v období nacismu zavražděno. Tento fotbalový festival zároveň připomíná řadu východoevropských obětí nucených prací za nacistického režimu. S tím je spojena i aktivní výměna mezi mladými účastníky z různých zemí při workshopech, tematických exkurzích nebo během jazykové animace. Partnerem na české straně je spolek Deutscher Fußballclub Prag z.s. Projektu se zúčastní dalších pět fotbalových klubů z Česka, z Izraele, Polska a Německa. Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 4.200 eur.

Češi a Bavoři vzájemnými žáky
Teplické gymnázium a jeho nový projektový partner, Gymnázium Jacka Steinbergera v Bad Kissingen, pořádají několik digitálních setkání, na nichž se žáci společně zabývají dějinami po roce 1948. Zpočátku jim v tom pomůžou historici, poskytující náměty k další diskusi. Výsledkem projektu má být malá dvojjazyčná publikace. Obsahové diskuse doprovází jazyková animace, která studentům dává příležitost seznámit se s jazykem studentů z partnerské školy.
Online projekt je pilotním projektem. Pokud se spolupráce vyvine pozitivně, chtěli by projektoví partneři spolupracovat na dalších tématech i v příštích letech. Fond budoucnosti tento projektový záměr podpořil v rámci mimořádné výzvy Digitálně nebo venku? částkou 9 528 Kč.

23. Dny české a německé kultury 2021

Dny české kultury, jejichž vznik před dvaceti lety iniciovala Nadace Brücke/Most, se staly jedním z největších festivalů české kultury v zahraničí a v průběhu let se jako česko-německé kulturní slavnosti rozšířily do stále více měst Euroregionu Elbe/ Labe. Každoročně nabízejí široké veřejnosti velkou škálu kulturních akcí, workshopů a přednášek. V loňském roce se kulturní dny mohly z důvodu koronaviru uskutečnit pouze ve velmi omezeném rozsahu, na letošní rok organizátoři - Euroregion Obererzgebirge a Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem – plánují festival uspořádat v původním rozsahu. Tematicky spojuje 80 plánovaných akcí motto „vlast“, do popředí zájmu se přitom má dostat především vnímání vlasti ze strany menšin na obou stranách hranice. Fond budoucnosti podpoří kulturní dny částkou 45.000 eur.

SCHÖNE NEUE WELT – německá programová linie 24. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA Olomouc 2021

Oblíbený středoevropský divadelní festival Divadelní Flora v moravské Olomouci se od roku 2017 kontinuálně zaměřuje také na německojazyčnou divadelní produkci a setkává se přitom u svého převážně českého publika a v médiích s nadšenými ohlasy. Poté co musel být festival v loňském roce kvůli pandemii přeložen, plánují jeho pořadatelé na letošní ročník vystoupení čtyř předních německých divadelních souborů s cílem přiblížit publiku aktuální tendence a fenomény soudobého německojazyčného divadla. V Olomouci bude prezentována například velmi úspěšná inscenace „Tři mušketýři“ souboru Bayerisches Staatsschauspiel. Tento mnichovský soubor je zároveň německým partnerem divadelního festivalu. Fond budoucnosti podpoří německou programovou část olomouckého divadelního festivalu částkou 780.000 Kč.

Česko-německý piknik na Vyšehradě. Dialog – kultura – setkání

Spolek Ackermann-Gemeinde oslaví své 75. výročí vzniku česko-německou slavností uspořádanou pro širokou veřejnost na prostranství pražského Vyšehradu. Budou zde připraveny různé stánky s prezentacemi, diskuzemi, rozhovory s pamětníky, čteními, výstavami, filmovými prezentacemi a různými aktivitami pro všechny věkové skupiny. V rámci „Živé knihovny“ budou dále zprostředkovány zkušenosti pamětníků díky přímému kontaktu s publikem. Na slavnosti se podílí vedle české dceřiné společnosti Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s. také pražské spolky Antikomplex, Post Bellum, německojazyčná katolická farnost a další české katolické organizace. Fond budoucnosti podpoří tuto slavnost v rámci Tématu roku 2021 částkou 10.000 eur.

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

Tisková zpráva ČNFB, 31. března 2021