deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zástupci armády a akademické obce diskutovali v Berlíně aktuální téma

Dne 5. dubna 2016 se uskutečnil v prostorách zastupitelského úřadu ČR v Berlíně seminář k nadcházejícímu summitu NATO ve Varšavě. Seminář byl zorganizován polským přidělencem obrany ve spolupráci se svým českým kolegou. Ambicí semináře bylo umožnit zástupcům novějších členských zemí NATO prezentovat jednotné přístupy k aktuálním tématům diskutovaným v Alianci a nastínit aktivní přístupy jednotlivých zemí k jejich řešení. Akce tak byla pro hostitelskou zemi, ale i pro ostatní členské země NATO ojedinělou příležitostí získat vhled do řešení aktuálních témat v regionálním kontextu.

V jeho rámci vystoupili zástupci akademické obce Norska, Litvy, Estonska, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, kteří se ve svých vystoupeních zaměřili na očekávání spojená s nadcházejícím summitem ve Varšavě v červenci 2016. ČR byla zastoupena organizací JAGELLO 2000, kterou reprezentoval pan Zbyněk Pavlačík.

Na seminář byli pozváni přidělenci obrany všech aliančních zemí, zástupci Spolkového ministerstva obrany SRN a zástupce spolkového kancléřství. Aktuálnost semináře podtrhuje i fakt, že se jej účastnili také zástupci německého tisku a německé akademické obce.

Již od úvodního slova, předneseného velvyslancem ČR v SRN, bylo zřejmé, že stěžejním tématem varšavského summitu bude vývoj bezpečnostního prostředí Evropy a z něj plynoucí reakce aliance. Jednotnost při reakci a adaptaci Aliance bude klíčovým momentem nadcházejícího summitu. Vystupující se také shodli na potřebě aktivnějšího angažmá SRN při zajišťování bezpečnosti a obrany.

Genpor. Baloun představil Koncepci výstavby Armády České republiky

Na seminář pak 7. 4. 2016 navázal tzv. Alianční oběd, v jehož rámci prezentoval genpor. Jiří Baloun, 1. ZNGŠ AČR, aliančním přidělencům obrany se sídlem v Berlíně na konci loňského roku přijatou Koncepci výstavby Armády České republiky (KVAČR). Ve svém vystoupení představil poslání tohoto stěžejního strategického dokumentu pro usměrnění rozvoje AČR v horizontu roku 2025, jeho ambice a základní východiska a přiblížil jednotlivé kroky v jeho implementačních fázích.

V následné diskusi se dotazy týkaly přístupu AČR ke Koncepci rámcových zemí (FNC – Framework Nations Concept), spolupráci mezi zeměmi Visegrádské skupiny, aktuálnímu přístupu k subjektům obranného průmyslu a k rozvoji kybernetické obrany. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka rekrutací a ambice AČR v oblasti afilace (přidružení) jednotek AČR k vyšším velitelstvím v alianční struktuře sil.

 

01

01

Úvodní slovo přednesl velvyslanec ČR v SRN,  pan Tomáš Podivínský. Resort obrany byl zastoupen vedoucím Úřadu přidělence obrany v SRN.

02

02

 

V rámci prvního panelu přednesly své příspěvky zástupci akademické obce Norska, Litvy, Estonska a Polska.

03

03

V druhém panelu za ČR vystoupil zástupce JAGELLO 2000, pan Zbyněk Pavlačík.

 

 

04

04

Na seminář navázal tzv. „Alianční oběd“, v jehož rámci představil genpor. Jiří Baloun, 1. ZNGŠ v roce 2015 přijatou Koncepci výstavby Armády České republiky

05

05

Ve své prezentaci představil postavení a poslání KVAČR, její východiska a plánovanou implementaci.

 

06

06

Téma dalšího rozvoje Armády České republiky vzbudilo zájem, o čemž svědčila navazující diskuse.