deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

„Zvyšujme povědomí o společném kulturně historickém dědictví“

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 74 nových projektů, třetinu z nich z oblasti obnovy památek
 
Tisková zpráva ČNFB, 8. prosince 2021
 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti umožní dalších 74 společných iniciativ lidí z obou zemí. Správní rada Fondu na tento účel ve středu v Praze uvolnila finanční prostředky ve výši 21 196 022 Kč.

Přibližně třetina schválených projektů pochází z oblasti obnovy památek. Celkem bylo na obnovu kulturních památek společného historického dědictví vyčleněno 10 milionů korun.

„Stále více měst a obcí v České republice se snaží obnovovat hroby a náhrobky svých bývalých německých obyvatel - jako výraz uznání, ale také proto, aby si veřejnost uvědomila společné kulturně historické dědictví v příhraničí,“ zdůrazňují spolupředsedové správní rady Jindřich Fryč a Martin Kastler.


Výběr aktuálně schválených projektů:

KULTURA, MLÁDEŽ, DISKUSNÍ FÓRA

What now? Německo-česká výměna mládeže

Studijní centrum Maxe Mannheimera z Dachau a Památník Terezín pořádají pro české a německé žáky sedmidenní vzdělávací seminář o nacionálním socialismu. Kromě toho, že se seminář bude zabývat nacistickými zločiny, má zde být také nastolena otázka, jak pandemie ovlivňuje práci s historickou pamětí, inspirovaná Tématem roku 2021 vyhlášeným Fondem budoucnosti ("Nové časy? Nové cesty! Česko-německé vztahy v dobách pandemie"). Setkání se uskuteční střídavě v památnících v Dachau a Terezín, aby se mladí lidé zároveň seznámili s různými perspektivami a pojetími činnosti památníků a vzpomínkové práce.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr příspěvkem ve výši 9810 eur.


Společně pro udržitelné zemědělství a živou krajinu

Ve smyslu ekologického Tématu roku 2020, vyhlášeného Fondem budoucnosti s mottem: "Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně", plánují pražské sdružení AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ) a Biodynamic Education Network gGmbH z Lüneburgu již podruhé několik česko-německých setkání na téma biodynamického zemědělství. Cílovou skupinou jsou zemědělci, odborníci a zejména studenti a učni zemědělských oborů. Konkrétně budou nabídnuty tři celodenní odborné semináře pro české a německé zemědělce, dvoudenní sympozium Živé zemědělství a kulatý stůl českých a německých odborníků k metodice vzdělávání v ekologickém zemědělství.

Fond budoucnosti projekt podpoří v rámci prodlouženého Tématu roku 2020 příspěvkem ve výši 480 000 Kč.


Rozvoj činnosti Pražského literárního domu

Pražský literární dům se v uplynulých patnácti letech stal jedním z nejdůležitějších aktérů česko-německého kulturního dialogu. Těžiště jeho činnosti spočívá ve spolupráci s různými kulturními institucemi v Německu a ve vzájemném propojování české a německé kultury. Základem této kulturní výměny je stipendijní program, který se díky podpoře Fondu budoucnosti od roku 2009 neustále rozvíjí. V budoucnu se tento stipendijní program má rozšířit i do mimopražských regionů - s cílem zvýšit povědomí o současné německé literatuře v celé České republice a prostřednictvím regionálního akcentu zvýšit atraktivitu tohoto programu. 

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 415 000 Kč.


"Jekhetanes - Zusammen - Spolu" Romský projekt v Trojzemí

Žitavský spolek Hillersche Villa plánuje společně s pražským romským sdružením Ara Art, které se zasazuje o profesionalizaci romské kultury v Česku, realizaci dvouletého česko-německého projektu v Trojzemí. Cílem je seznámit širší veřejnost s často obtížnými životními podmínkami řady Romů a Sintů, kteří žijí v pohraničí, a přiblížit jejich historii a kulturu. Prostřednictvím různých formátů, jako jsou například hudební workshopy, budou umožněna setkání a podpořeno vzájemné porozumění. Kromě toho partneři projektu usilují o užší propojení aktérů z Česka a Německa. Za tímto účelem má být vytvořena společná online platforma, která bude poskytovat také informace o plánovaných aktivitách.

Fond budoucnosti se na financování tohoto projektu podílí příspěvkem ve výši 13 000 eur.


KULTURNÍ PAMÁTKY

Dokončení obnovy kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - oprava interiéru

Postupná oprava původně románského kostela svatého Petra a Pavla ve Strýčicích je působivým důkazem, že se na obnově a oživení společného kulturního dědictví intenzivně podílí i nástupnická generace bývalých německých obyvatel regionu. Od roku 2014 se díky finanční sbírce českých a německých občanů ze Spolku na podporu farního kostela ve Strýčicích a významné podpoře Fondu budoucnosti podařilo zrekonstruovat střechu a část venkovní fasády. Dokončení rekonstrukce této významné kulturní památky, v níž se každý týden konají bohoslužby, je plánováno na červen 2023 a má být oslaveno česko-německou slavností. V kostele bude také otevřena dvojjazyčná výstava věnovaná historii německy mluvících obyvatel regionu a rekonstrukci kostela.

Příspěvek Fondu budoucnosti na dokončení rekonstrukce činí 450 000 Kč. Celkem Fond přispěl na postupnou opravu kostela částkou 2,25 milionu korun.


Záchranné práce na náhrobcích poškozených nebo ohrožených erozí na židovském hřbitově v Polné

Židovský hřbitov v Polné je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších židovských pohřebišť v Česku. Na ploše přibližně 3500 m² se nachází více než 1100 náhrobků, z nichž nejstarší pocházejí z roku 1683. Většinu náhrobků tvoří pozoruhodné kamenné plastiky z období baroka a klasicismu s plastickými dekoracemi. Kvůli zhoršující se statice jsou náhrobky poškozené a navíc v důsledku eroze na hrobech postupně mizí jejich výzdoba i nápisy. Židovské obci v Praze se dosud podařilo opravit a zajistit asi 1/4 všech poškozených náhrobků, cílem projektu je kompletní záchrana a konzervace všech poškozených náhrobků. Židovský hřbitov Polná má být spolu s opravenou synagogou a rabínským domem důstojnou památkou bývalých židovských obyvatel tohoto města.

Fond poskytne na obnovu hřbitova podporu ve výši 450 000 Kč.


Obnova německého hřbitova v obci Hlinka - I. etapa

Cílem projektu je obnova bývalého německého hřbitova v obci Hlinka u Bruntálu. Ten po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 postupně chátral. Rekonstrukcí chce obec navázat na svou předválečnou historii a přiblížit ji dnešním obyvatelům. Projekt zahrnuje podrobné zmapování všech náhrobků, obnovu centrálního kříže na hřbitově, restaurování 20 hrobů včetně náhrobků a výrobu a instalaci informační tabule v němčině, češtině, polštině a angličtině.

Fond budoucnosti se na obnově hřbitova podílí částkou 200 000 Kč.


RE-START

Když promlouvá kraj našich domovů

Církevní pěvecký sbor Östritz a liberecký spolek Zpěvem společně uspořádaly v říjnu a listopadu dva společné sborové koncerty v Žitavě a Liberci, na kterých se podíleli zástupci několika generací: žáci základních škol, studenti a senioři z univerzity třetího věku. Kromě klasického sborového repertoáru byly do programu zařazeny literárně zpracované příběhy ze severočesko-saského pohraničí, které zazněly střídavě v němčině a češtině. Návštěvy koncertů byly spojeny s doprovodným programem pro návštěvníky ze sousední země.

Fond podpořil setkání příspěvkem ve výši 90 200 Kč v rámci svého mimořádného programu podpory Re-Start II.