deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanské projekty v roce 2022

V příloze naleznete dokument s informacemi o krajanských projektech v roce 2022. 

Jedná se o následující programy, detaily a postup podávání žádostí v příloze. 

Informace o projektech pro krajany 2022 (DOC, 97 KB)

 

A. ​Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – tato část je v gesci MŠMT. Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT, a MZV.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 až únor 2023) do 15. 3. 2022;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 až červen 2023) do 15. 3. 2022;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2022/2023 (únor 2023 až červen 2023) do 15. 8. 2022.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 18. 7. – 12. 8. 2022

Místo konání kurzu:          Poděbrady

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse, rubrika Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2022.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Místo konání kurzu:          Praha

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2022.

 

 

 

 

B. Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV

V roce 2022 bude (v souladu s usnesením vlády č. 1278 ze dne 7. prosince 2020) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách:

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2023 s možností přímého odeslání: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/zadost_o_penezni_dar_2016.html

V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí ZÚ v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou
a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2023,
tj. do 1. srpna 2022 na místně příslušný ZÚ.