deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Atelier Schnepp Renou
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Budova velvyslanectví

Architektonický popis stavby z roku 1978

Budova velvyslanectví České republiky v Berlíně byla postavena v roce 1978 jako velvyslanectví ČSSR v tehdejší NDR a patřila k několika málo novostavbám ambasád východního Berlína. Jedná se o realizovaný autorský projekt architektů Vladimíra a Věry Machoninových (mj. autoři pražského OD Kotva), kteří s návrhem budovy velvyslanectví včetně interiéru zvítězili ve vypsané architektonické soutěži.

Objekt velvyslanectví byl do poloviny 80. let umístěn na nezastavěném prostranství v bezprostřední blízkosti tzv. bezpečnostní zóny u Berlínské zdi. Výrazná stavba čtvercového půdorysu o rozměrech 50 na 50 metrů s prvky „brutalismu“ (architektonický styl 2. pol. 20. století) je diagonálně rozdělena na dva pomyslné trojúhelníky, jeden šestipodlažní, druhý pětipodlažní. Konstrukce budovy je betonová, monolitická s výraznými prvky v pohledovém betonu (sloupy v přízemí a vysoký betonový rošt nad sály prvního patra), které se projevují do vzhledu objektu.

Architektura budovy je charakteristická průběžnými šikmými plochami parapetů obloženými libereckou žulou, průběžnými skleněnými pásy vertikálně zalomených oken a kontrastními vertikálními tělesy dvou schodišť v tmavě eloxovaném obkladu. Hlavní reprezentační prostory, pracovna velvyslance, přijímací salonky, společenské prostory jsou situovány do 1.patra a výrazně se svými skleněnými kubistickými tvary promítají do exteriéru budovy. V druhém, třetím a čtvrtém patře je půdorys zastavěn pouze částečně po obvodu kancelářskými trakty kolem centrální střešní zahrady situované na stropě 1.patra.

Výrazným prvkem je rovněž interiér budovy, který je součástí architektonického návrhu a vychází zcela z designu 70. let. Již oranžová vstupní hala zvýrazňuje rozdíl k vnější podobě budovy. V přízemí se také nachází 3 malé zasedací místnosti v barvě zelené, žluté a červené. Interiér všech místnosti a kinosálu, zasedacích místností nebo reprezentačních prostor atd. byl včetně nábytku navržen s ohledem na konkrétní místnost a účel kterému měla sloužit. Většina místností je díky dřevěným mobilním příčkám variabilní. Prostoru rovněž dominují dřevěné obklady.

Budova již od svého vzniku poutala díky svému výraznému vzhledu včetně interiéru a také díky své poloze značnou pozornost jak odborné tak široké veřejnosti na obou stranách Berlínské zdi. V blízkosti budovy se nacházela vyhlídková plošina umístěná na dnešním Postupimském náměstí, která umožňovala návštěvníkům západního Berlína pohled na život za zdí. Tomuto pohledu budova velvyslanectví dlouhá léta dominovala. I dnes při mohutném stavebním boomu, který Berlín za poslední dekádu zažil, budova stále přitahuje pozornost. Jedním z mnoha pokusů o expresivní vyjádření působení stavby na diváka je její označení deníkem Bild coby „vesmírné lodi“ uprostřed pulsujícího města.

Technické údaje:
Investor: Federální ministerstvo zahraničních věcí ČSSR
Generální projektant: Projektový ústav hl.m.Prahy – projekt 1970–72
Autoři: Ing. arch. Věra Machoninová, lng. arch. Vladimír Machonin
Dodavatel: Konstruktiva n. p. TOS 3
Realizace: 1978

Text připraven s využitím podkladů laskavě zaslaných ing. arch. Věrou Machoninovou.

České centrum Berlín připravilo na jaře 2022 u příležitosti 50. výročí plánů budovy velvyslanectví výstavu o architektuře budovy s názvem "Raumschiff Enterprise" kurátorek Heleny Huber-Doudové (Národní galerie Praha) a Simony Binko (České centrum Berlín) s fotografiemi ateliéru Schnepp Renou, kterému děkujeme za možnost využití fotografií!

Více zde:

https://berlin.czechcentres.cz/de/programm/raumschiff-enterprise

https://berlin.czechcentres.cz/de/programm/raumschiff-enterprise

 

Budova velvyslanectví ČR v Berlíně

Budova velvyslanectví ČR v Berlíně

Budova velvyslanectví ČR v Berlíně

Budova velvyslanectví ČR v Berlíně

Budova velvyslanectví ČR v Berlíně

Budova velvyslanectví ČR v Berlíně

Interiér budovy ZÚ

Interiér budovy ZÚ