deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: https://www.products.pcc.eu/
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Berlín se stává centrem zelené chemie

Mnoho globálních výzev vyžaduje řešení založená na chemických inovacích - od zachytávání a ukládání CO2, přes úpravu vody, skladování energie, až po recyklaci odpadu. „Pro udržitelnou společnost jsou inovace v chemii potřeba naléhavěji než kdy jindy“, říká Dr. Christoph Gürtler, vedoucí oddělení Global Industry v koncernu Covestro AG. “Chemiewende”, tedy transformace třetího největšího německého průmyslového odvětví, znamená úsilí o vytvoření oběhového hospodářství založeného na obnovitelných surovinách, které se vyhýbá používání fosilních a toxických látek. Berlín se aktuálně stává mezinárodním centrem pro chemické a technologické inovace. Nedávno zde vzniklo Konsorcium, které se s podporou Spolkové vlády zabývá přenosem výsledků výzkumu do praxe. Konsorcium je otevřeno mezinárodní spolupráci včetně subjektů z České republiky.

Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) a Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) představily novou výzvu pro financování projektů „Elektrochemické materiály a procesy pro zelený vodík a zelenou chemii“ (ECCM). V rámci výzvy byl podpořen i vznik Konsorcia pěti počátečních partnerů (chemické koncerny Berlin-Chemie AG a Covestro AG a berlínské univerzity Technická univerzita, Svobodná univerzita a Humboldtova univerzita). Cílem Konsorcia je vytvoření systému pro transformaci v oblasti zelené chemie - Green-Chem a rozvíjení regionu hlavního města Berlína jako centra mezinárodní spolupráce v oblasti chemických a technologických inovací. Konsorcium společně s dalšími 24 partnery obdrželo počáteční finanční podporu 10 mil. EUR z programu „T!Space – Transfer Spaces for the Future of Regions“. Partnery Konsorcia jsou například firmy: Siemens AG, Ventures GmbH, Atotech Deutschland GmbH, Leroma GmbH, Made of Air GmbH, PentraCor GmbH, PolyAn GmbH a výzkumná centra: Fraunhofer IAO, Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) nebo Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie.

„Berlín je celosvětově znám špičkovým výzkumem v chemii, Green-Chem umožňuje přenos výsledků výzkumu do praxe a rozhodujícím způsobem tak přispívá k materiálově udržitelné budoucnosti, “říká Prof. Dr. Rainer Haag z Institutu pro chemii a biochemii na Svobodné univerzitě v Berlíně k projektu Green-Chem. Cílem je vyvinout inovativní formáty přenosu vědeckých poznatků do praxe a vytvořit systém, který bude finančně soběstačný. Dlouhodobým cílem Konsorcia je zapojit klíčové hráče evropského chemického průmyslu a pomoci transformovat evropský chemický průmysl směrem k ekologické udržitelnosti a klimatické neutralitě.

Zapojení českých firem či výzkumných institucí do dalších fází projektu má velký potenciál i vzhledem k propojení konceptu „zelené chemie“ se strategií EU Green Deal, jejímž cílem je dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Včasná transformace chemických a farmaceutických firem a jejich zapojení do inovačních projektů jako je výše prezentované Konsorcium může výrazně zvýšit konkurenceschopnost českých firem na evropském i světovém trhu.

Autor: Ondřej Karas, vedoucí obchodně - ekonomického úseku ZÚ Berlín