deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Hydrogen Days 2022
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Černínský palác bude hostit Česko-německý vodíkový den

Kdy: 23.03.2022 , Kde: Praha
Ministr Lipavský ve středu 23. března 2022 vystoupí na jednání, které bude zaměřeno na propojení vládních představitelů, výzkumníků a podnikatelů, zasazujících se za využití vodíku jako nosiče čisté energie. Konference bude významnou platformou pro bilaterální a přeshraniční spolupráci při vývoji vodíkových technologií v energetickém, průmyslovém a dopravním sektoru.

Na vodíku založené technologie mohou významně napomoci k naplnění cílů EU dekarbonizace ekonomiky a snižování závislosti na fosilních zdrojích. Německo i Česká republika v nedávné době schválily, případně aktualizovaly, své strategie využití vodíku. Otevírá se tak velká příležitost pro prohloubení spolupráce, neboť je zřejmé, že taková řešení, která berou v úvahu přeshraniční, regionální i celoevropský rozměr, mohou v brzké budoucnosti přinést efektivní řešení, která nebudou mít přílišné nároky na životy lidí na obou stranách hranice. 
 
Hlavními pořadateli jsou Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko.
 
Ministr Lipavský zdůrazňuje, že: „využití vodíku představuje důležitý předpoklad pro dosažení našich strategických cílů: snížení emisí skleníkových plynů a naplnění neutrality EU a současně snížení závislosti na dodávkách ropy a plynu z Ruska. Válka na Ukrajině nám názorně ukázala, že země EU nesmí být vydíratelné a že tudíž musí disponovat nezávislými zdroji energie.“ Jeho vládní kolega, ministr průmyslu a obchodu, Jozef Síkela, shodně uvádí, že „vodík budeme používat hlavně v oblastech, kde je jeho nasazení efektivní. To je hlavně dálková doprava a chemický průmysl a tam, kde neexistuje jiná náhrada fosilních paliv.’’ Velvyslanec Německa v České republice, Andreas Künne, v této souvislosti potvrzuje, že: „díky tomu, že jsme sousedé, jsou naše energetické sektory úzce propojené. Instituce a firmy z Česka a Německa již spolupracují na řadě výzkumných projektů, jejichž cílem je zefektivnit výrobu vodíku.
 
Konference se koná ve Velkém sále Černínského paláce. Její program a stručné profily nejvýznamnějších účastníků jsou k dispozici na HydrogenDays 2022. Vzhledem k velkému zájmu o akci a překročení jeho kapacit, bude část účastníků připojena on-line. Jednání bude též streamováno přes YouTube (odkaz na video zde).
 
Na Česko-německý vodíkový den navazuje ve dnech 24. a 25. března již 12. ročník evropské vědecké konference s názvem Hydrogen Days 2022.