deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německá spolupráce ve vodíku má potenciál

Česko-německý workshop v Berlíně o využití vodíku v energetice a dopravě (4. 9. 2018), kterého se zúčastnily špičky v daném oboru z obou zemí, potvrdil potenciál vědecko-výzkumné a průmyslové spolupráce i německý zájem o české technologie, zejm. Skupiny ÚJV.

Velvyslanectví České republiky v Berlíně hostilo 4. září 2018 worskwhop o budoucnosti vodíkových technologií spojené s výstavou automobilů s vodíkovými články a přenosného zařízení na výrobu elektřiny Powerbox z dílny ÚJV. Na čtyřicet odborníků z obou zemí diskutovalo o tom, nakolik je vodík zdrojem energie budoucnosti, kde a jak lze využívat vodíkové technologie a jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi. Setkání se uskutečnilo pod gescí Velvyslanectví České republiky v SRN, Německé vodíkové asociace (DWV) a Skupiny ÚJV společně s Českou vodíkovou technologickou platformou HYTEP.

CZ-DE Hydrogen Workshop - Panel

CZ-DE Hydrogen Workshop - Panel

Na úvod setkání Tomáš Ehler, obchodní rada velvyslanectví ČR, a Werner Diwald, prezident německé vodíkové asociace, vyzdvihli strategický význam spolupráce ve vědě a výzkumu mezi ČR a SRN a nastínili potenciál spolupráce v oblasti vodíkových technologií. I když v současné době má Německo před Českou republikou výrazný náskok v rozšiřování například vodíkových plnicích stanic nebo počtu vodíkových dopravních prostředků, jsou v Česku rozpracovány vodíkové projekty, které jsou velmi zajímavé a posunují využití vodíkových technologií dál, především do oblasti energetiky. V tomto směru má Skupina ÚJV v České republice nejvíce zkušeností.

CZ-DE Hydrogen Workshop - Představení vozidel s palivovými články na rampě zastupitelského úřadu.

CZ-DE Hydrogen Workshop - Představení vozidel s palivovými články na rampě zastupitelského úřadu.

V části programu věnovaného využití vodíkových technologií v energetickém průmyslu představili české zkušenosti a realizované projekty z oblasti vodíkové mobility a ukládání energie Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež, a Michal Slabý ze společnosti NET4GAS. Dosavadní zkušenosti se zaváděním vodíkových technologií do praxe a systémy podpory včetně tzv. best practice představila Renáta Slabá z Ministerstva dopravy ČR a za HYTEP Karin Stehlik z Centra výzkumu Řež. V části věnované vodíkové mobilitě prezentoval zkušenosti své společnosti Aleš Ťoupalík z Unipetrolu.

Za německou stranu vystoupili zástupci hlavních hráčů ve vodíkových technologiích v SRN, konkrétně drážďanská sunfire GmbH, privátní platforma H2-Mobility a spolkovou vládou zřízená národní vodíková organizace NOW.

CZ-DE Hydrogen Workshop - Prezentace viceprezidenta německé sunfire GmbH.

CZ-DE Hydrogen Workshop - Prezentace viceprezidenta německé sunfire GmbH.

„Následná diskuse potvrdila, že vodík je jednou z významných, pro mobilitu z dlouhodobého hlediska, nejvýznamnějších, cest šetrného přístupu k životnímu prostředí, bez toho, že bychom si museli odepřít „energetický komfort“, na který jsme dnes zvyklí. Zájem Česka i Německa na tomto spolupracovat je pak významným faktorem pro další rozvíjení vodíkových technologií obou zemí.“, konstatoval na závěr setkání Aleš Doucek vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež. „Od německé strany se také můžeme přiučit, především v oblasti stanovování národních strategických cílů a systému podpory, jejich dosahování, včetně zapojení všech zainteresovaných subjektů do rozhodování. Spolupráce s Německem může být důležitým krokem zavádění vodíkových technologií v Evropě, především střední, o které usiluje HYTEP. Přinese to inovace, zlepšení ovzduší a tímto posílení celého našeho regionu.“, říká Karin Stehlík, ředitelka HYTEP.

Zdroje: ÚJV Řež, HYTEP, Velvyslanectví České republiky v SRN

Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada, velvyslanectví České republiky v SRN