deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nákladní doprava do Německa pokračuje i přes přijatá opatření ke koronaviru

Žádná mimořádná opatření v nákladní dopravě mezi ČR a Spolkovou republikou Německo v tuto chvíli neplatí. Doporučuje se, aby přepravce včas kontaktoval příjemce zboží kvůli vykládce, protože velká část obchodů a logistických areálů je uzavřena. Dne  26. května 2020 skončily plošné a systematické kontroly na hranicích s Německem a otevírají se všechny silniční a železniční přechody.Provádění mezinárodní nákladní dopravy zboží je povoleno u vozidel určených k přepravě nákladu, tedy u vozidel kategorie N.

 

V rámci uvolňování podmínek pro přeshraniční cestování Vláda České republiky dne 25. května 2020 rozhodla o tom, že s účinností od 26. května 2020 00:00 hod. se zásadně rozšiřuje seznam míst určených pro překračování státních hranic Nově je možné vnitřní hranice s Německem překračovat na všech železničních přechodech, přechodech na hlavních pozemních komunikacích a říčním přechodu Hřensko. Všechna místa určená pro překračování hranic je možné nově využívat bez časového omezení.

Od stejného data, tj. 26. května 2020, policie za podpory armády a celní správy na vnitřních hranicích provádí pouze cílené a namátkové kontroly zaměřené na dodržování omezení vstupu na území České republiky stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Policie tak již nebude systematicky kontrolovat každého cestujícího překračujícího hranice. Konkrétní místa, kde bude policie provádět kontroly, budou vybírána flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky. Osoby překračující vnitřní hranice tak musí počítat s možností, že budou v blízkosti hranic podrobeny kontrole. Opatření pozbývá platnosti dne 13. června 2020.

Až do odvolání v Německu platí výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Důvodem výjimky je zajištění dodávek medikamentů a zboží pro denní užití během koronavirové krize.

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

a) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy),
d) výpis z živnostenského rejstříku

Doporučuje se, aby řidiči byli vybaveni formulářem o bezinfekčnosti vyplněným  certifikovanou zdravotnickou institucí. 

Další aktuální informace naleznete na www Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx