deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nákladní doprava do Německa pokračuje i přes přijatá opatření ke koronaviru

Žádná mimořádná opatření v nákladní dopravě mezi ČR a Spolkovou republikou Německo v tuto chvíli neplatí. Doporučuje se, aby přepravce včas kontaktoval příjemce zboží kvůli vykládce. Dne  26. května 2020 skončily plošné a systematické kontroly na hranicích s Německem a otevřely se všechny silniční a železniční přechody.Provádění mezinárodní nákladní dopravy zboží je povoleno u vozidel určených k přepravě nákladu, tedy u vozidel kategorie N.

 

Až do odvolání v Německu platí výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Důvodem výjimky je zajištění dodávek medikamentů a zboží pro denní užití během koronavirové krize. Spolkové země však postupně začínají zákaz jízd uplatňovat - aktuálně platí opět zákaz jízd v neděli a o státních svátcích v těchto spolkových zemích: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Hesensko a Sasko. Platí povinnost dodržovat minimální odstup mezi osobami 1,5 m a nošení roušek v uzavřených prostorách jako jsou obchody či MHD.

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

a) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy),
d) výpis z živnostenského rejstříku

Doporučuje se, aby řidiči byli vybaveni formulářem o bezinfekčnosti vyplněným  certifikovanou zdravotnickou institucí. 

Další aktuální informace naleznete na www Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

přílohy

Zákaz jízd o letních prázdninách 723 KB PDF (Acrobat dokument) 23.7.2020