deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních 2,99 % HDP

Výdaje na výzkum a vývoj v SRN dále silně rostou – v roce 2015 dosáhly nového rekordu. Firmy investovaly 62,4 mld. EUR do vlastního výzkumu a vývoje, přičemž jejich podíl činí 2/3 celkových výdajů na VaVaI. Povzbuzující je nárůst investic především malých a středních podniků. Předpokládá se i nadále růst státních výdajů na výzkum a vývoj, v roce 2017 dojde k výraznému zvýšení státního rozpočtu Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum o 1,2 mld. EUR – na 17,6 mld. EUR. Více podporovány budou v rozvoji výzkumu i vysoké školy.
 

Premiér ČR B. Sobotka a vicepremiér P. Bělobrádek ve vědecko-technologickém zařízení Ludwig Bölkow Campus v Bavorsku v březnu 2016 (zdroj: www.vlada.cz)

Premiér ČR B. Sobotka a vicepremiér P. Bělobrádek ve vědecko-technologickém zařízení Ludwig Bölkow Campus v Bavorsku v březnu 2016 (zdroj: www.vlada.cz)

Dle aktuálních výsledků statistik Stifterverband (společná iniciativa podniků a nadací v oblasti VaVaI) v r. 2015 firmy investovaly 62,4 mld. EUR do vlastního výzkumu a vývoje, což je o 9,5 % více než v roce předešlém. To přispělo k dosažení cíle spolkové vlády, aby byly ročně investovány 3 % HDP na VaVaI (soukromý + veřejný sektor). K dalšímu rekordu došlo v zaměstnanosti výzkumných pracovníků – na plný úvazek pracovalo 416 000 zaměstnanců výzkumných oddělení v soukromém sektoru (YOY + 11,9 %). K růstu výdajů na výzkum a vývoj došlo především v automobilovém průmyslu: + 21,7 mld. EUR (o 10 % více než v roce 2014). K nárůstu došlo také např. v chemickém průmyslu, naopak k poklesu došlo v energetice či farmaceutickém průmyslu.

Podle spolkové ministryně pro vzdělání a výzkum Johanny Wanka je velmi pozitivní především to, že po letech stagnace investují do vlastního výzkumu a vývoje silněji hlavně malé a střední podniky (MSP), u kterých bylo od 2005 vytvořeno 110 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve VaVaI.  Od roku 2005 vzrostly výdaje spolková vlády na výzkum a vývoj o více než 60 %, v r. 2016 – 2017 je očekáván nárůst o dalších 5 %.

MSP s méně než 250 zaměstnanci vynaložily na vlastní výzkum a vývoj o 16 % více výdajů než v roce 2014. V oborech, které stagnují, došlo přesto k silnému nárůstu výdajů MSP. Díky tomu se zde předpokládá v příštích letech velký rozvoj a dynamika. Příkladem je strojní průmysl (celkem pokles investic o 0,2 %, ale v MSP růst investic o 10 %) a IT (celkem nárůst o 0,4 %, ale u MSP dokonce o 24 %).

25. 11. 2016 byl schválen spolkový rozpočet na rok 2017 – dojde k výraznému zvýšení státního rozpočtu Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum o 1,2 mld. EUR – na 17,6 mld. EUR (viz graf), což je nárůst oproti roku 2016 o 7,6 %. Dohromady bude do institucionální podpory výzkumu investováno zhruba 5,9 mld. EUR.

Rozpočet spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum  (zdroj: BMBF)

Rozpočet spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum
(zdroj: BMBF)

Více podporovány budou i vysoké školy, a to na základě článku 91b Základního zákona (ústavy). Nový program „Innovative Hochschule“ se zaměřuje především na podporu odborných vysokých škol (Fachhochschulen) a malých a středních univerzit. Na financování dalších studijních míst bude na rok 2017 uvolněno 2,5 mld. EUR. Do kvality výuky bude investováno 200 mil. EUR a do školení učitelů 60 mil EUR.

Německo je pro ČR strategickým partnerem nejen v politice a ekonomice, ale i vědě a inovacích. Silný zájem o vědecko-technickou spolupráci s českými subjekty zároveň mají jak spolková vláda, tak německé výzkumné instituce a firmy.

Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada Velvyslanectví České republiky v SRN; a Ester Ilievová, stážistka