deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německo se chce stát světovou jedničkou ve vodíkových technologiích

Německá spolková vláda schválila dne 10. 6. 2020 Národní vodíkovou strategii. Jejím cílem je učinit z Německa hlavního dodavatele moderních vodíkových technologií na světě. Pro realizaci vodíkové strategie, která čítá 38 opatření, počítá spolková vláda s investicemi ve výši 9 mld. EUR. Využití „zeleného“ vodíku v energetice, průmyslu, v lodní, kolejové a letecké dopravě a při vytápění budov se v příštích letech stane důležitým faktorem při snižování emisí dusíku a CO2 , při přepravě a skladování energie a napomůže i stabilizaci energetické sítě. Spolková vláda dále považuje vodíkovou strategii za jeden z nástrojů pro zvládnutí následků koronavirové pandemie.
 

Německá spolková vláda považuje „zelený“ vodík, tj. vodík vyráběný výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie, za udržitelný, flexibilní a snadno přenositelný zdroj energie. „Zelený“ vodík se má stát po obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti třetím pilířem německé přeměny, tzv.  „Energiewende“.

Spolková vláda plánuje prostřednictvím „Národní vodíkové strategie“ (Nationale Wasserstoffstrategie - NWS) podpořit rozvoj vodíkových technologií v Německu částkou 9 mld. EUR, z čehož na podporu vodíkových technologií v Německu bude vyčleněno 7 mld. EUR a na mezinárodní partnerství 2 mld. EUR. Těžištěm využití vodíku v německém hospodářství bude primárně ocelářský a chemický průmysl, dále využití pro vytápění budov a v letecké, kolejové a vodní dopravě.

Do roku 2030 by v Německu měly vzniknout kapacity pro výrobu vodíku elektrolýzou ve výši 5 GW. Nejpozději do roku 2040 by se měly zvýšit až na hranici 10 GW. Elektřina využitá pro výrobu „zeleného“ vodíku bude v budoucnu osvobozena od poplatku na obnovitelné zdroje (EEG-Umlage) a tím dojde ke zlevnění produkce. Vzhledem k tomu, že zdroje pro výrobu obnovitelných zdrojů energie jsou v Německu omezené a nelze počítat s jejich dalším masivním nárůstem, pro pokrytí potřeby vodíku (90-110 TWh v roce 2030) počítá spolková vláda s uzavřením strategických partnerství se třetími státy. Jeho příkladem je smluvní ujednání o výstavbě prvního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku v Maroku o výkonu 100 MW v hodnotě 300 mil. EUR.

Součástí strategie je Akční plán, na základě kterého bude mít soukromý sektor možnost investovat do výroby, přepravy a využití vodíku. V první fázi se předpokládá do roku 2023 vytvoření funkčního domácího trhu. Po jeho stabilizaci německá vláda počítá po roce 2024 s postupnou expanzí německých vodíkových technologií do zahraničí.

Vysoké investice do „ropy budoucnosti“, jak Němci vodík často nazývají, se tak bezpochyby stanou dalším impulsem a příležitostí pro prohloubení česko-německé hospodářské spolupráce v řadě oblastí, počínaje průmyslem, přes dopravu až k rozvoji výzkumu, vzdělávání a inovací.

Autor: Petr Jaroš, obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví České republiky v Německu

přílohy

Národní vodíková strategie 1 MB PDF (Acrobat dokument) 12.6.2020