deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německý HDP v r. 2017 – předběžné výsledky DESTATIS


V roce 2017 hrubý domácí produkt SRN vzrostl oproti předchozímu roku v celkovém souhrnu o 2,2 % (vývoj v minulých letech viz tabulka). Německé hospodářství tedy roste již 8. rokem v řadě a uvažujeme-li dlouhodobý vývoj, pak tento růst je téměř o procentní bod vyšší než průměrná hodnota posledních deseti let. Průměrný HDP na obyvatele se zvýšil v porovnání s předchozím rokem o 3,4 % na hodnotu 39 500 eur.

Pokud jde o vývoj spotřebitelských cen v SRN, v průměru je v roce 2017 patrný jejich nárůst, a sice o 1,8 %. Tato hodnota se nachází v blízkosti cílové hodnoty evropské monetární politiky, která byla stanovena na 2 %. Trend růstu je patrný také u dalších cen.

Počet výdělečně činných osob v SRN činil v průměru v roce 2017 44,3 milionu. Jde o nejvyšší hodnotu od znovusjednocení Německa. Pokud jde o srovnání s předchozím rokem, jedná se o 1,5 % nárůst, přičemž ten je nejvyšší od roku 2007. Vyšší počet výdělečně činných osob stejně tak jako imigrace pracovní síly vyvážily negativní dopady demografického vývoje.

Ačkoliv v roce 2017 pracovala každá aktivní osoba v průměru o 3 hodiny méně oproti předcházejícímu roku, tak vzhledem k významně vyššímu samotnému počtu výdělečně činných osob, narostl také ve výsledku souhrnný počet odpracovaných hodin. Míra nezaměstnanosti činila v r. 2017 5,7 %, podíl osob nevýdělečně činných na celkovém počtu aktivních osob (Erwerbslosenquote) se snížil na 3,7 %. Tato hodnota je více jak dvojnásobně nižší než hodnota ukazatele v roce 2005 (10,3 %).

Pozitivní hospodářský vývoj je možné pozorovat téměř ve všech oblastech ekonomiky, výjimku tvoří pouze zemědělství, lesnictví a rybolov. Výrazný růst je pak patrný v oblasti informací a komunikace (3,9 %) nebo obchodu, dopravy a pohostinství (2,9 %) atd.

Zaměříme-li se na příčiny hospodářského růstu, hlavní impulsy přišly především ze strany domácí spotřeby a investic. Privátní spotřeba vzrostla o 2,0 %, státní výdaje na spotřebu pak o 1,4 %. Hrubé investice byly vyšší o 3,6 % oproti předchozímu roku. V oblasti zahraničního obchodu došlo k růstu exportů o 4,7 %, ovšem růst importů byl vyšší, a sice o 5,2%.

Vyšší odměňování zaměstnanců (růst hrubých mezd a platů na zaměstnance činil 2,7 %, na 2861 eur měsíčně; čistý nárůst mezd zaznamenal 2,4 %) představovalo impuls pro vyšší přírůstek zaměstnanců (+ 1,7 %). Míra úspor domácností pak byla v průměru stejně jako v předchozím roce 9,7 %. Produktivita práce vzrostla oproti předchozímu roku o 1 %, ovšem náklady na práci rostly v roce 2017 rychleji, a sice o 1,5 %, respektive 1,8 %.

Co se týče státních financí, veřejný rozpočet SRN skončil koncem roku 2017 v přebytku ve výši 38,4 miliard eur, přičemž počtvrté za sebou dosáhly mimo jiné SRN jako celek, spolkové země a obce vyšších příjmů než výdajů. V roce 2017 pak rostly příjmy státu rychleji (4,2 %) než výdaje (3,4 %). Daně a sociální odvody vzhledem k dobrému stavu ekonomiky a pracovního trhu přinesly státnímu rozpočtu vyšší příjmy, naopak za vyššími výdaji pak stojí především vyšší objem vyplácených důchodů a penzí.

Autoři: Tomáš Ehler a Viktor Smetana, obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví České republiky v SRN

HDP očištěný o cenové vlivy v porovnání s minulým rokem (%)

 

2015

2016

2017

Hrubý domácí produkt (HDP)

1,7

1,9

2,2

HDP očištěný o kalendářní vlivy

1,5

1,9

2,5

Privátní výdaje na spotřebu

1,7

2,1

2

Spotřební výdaje státu

2,9

3,7

1,4

Investice do vybavení

3,9

2,2

3,5

Stavební investice

-1,4

2,7

2,6

Investice do ostatních zařízení

5,5

5,5

3,5

Export

5,2

2,6

4,7

Import

5,6

3,9

5,2

Zdroj: Destatis