deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání k Celkovému konceptu Labe na Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Dne 29.3.2017 Velvyslanectví České republiky v Berlíně uspořádalo setkání k Celkovému konceptu Labe, kterého se zúčastnilo na 70 zástupců české a německé odborné veřejnosti. V rámci setkání byly diskutovány šance plynoucí z přijatého konceptu pro další rozvoj řeky Labe a česko-německé hospodářské spolupráce, implementace konceptu, zlepšení splavnosti na české straně (plavební stupeň Děčín), smlouva o Labi.
 

Dne 29.3.2017 Velvyslanectví České republiky v Berlíně uspořádalo setkání k Celkovému konceptu Labe, kterého se zúčastnilo na 70 zástupců české a německé odborné veřejnosti. Za německou stranu se setkání zúčastnili poslanci německého spolkového sněmu a zemských sněmů, zástupci dotčených spolkových zemí, spolkových a zemských ministerstev, říční správy, přístavů ležících na Labi, obchodních a průmyslových komor a firemní sféry. Za českou stranu byli setkání přítomni zástupci Parlamentu ČR (Poslanecká sněmovna - poslanci J. Foldyna, S. Berkovec, S. Pfléger; Senát - senátor F. Bradáč), Ministerstva životního prostředí (náměstek ministra V. Smrž), Ministerstva dopravy (V. Dabrowski), zástupci krajů (hejtman Ústeckého kraje O. Bubeníček), Ředitelství vodních cest (ředitel L. Fojtů), labských přístavů a firemní sféra.

Setkání zahájil velvyslanec Tomáš Jan Podivínský, který ve svém projevu zdůraznil zásadní roli Labe pro rozvoj mezinárodní říční dopravy. Ocenil, že německá strana přijetím konceptu vyslala jasný signál k dalšímu rozvoji řeky Labe a vyjádřil naději, že koncept na německé straně bude bez odkladu naplňován a že i na české straně dojde ke zlepšení splavnosti, mj. výstavbou plavebního stupně Děčín. Velvyslanec zdůraznil, že Německo je největším obchodním partnerem České republiky, což klade vysoké nároky na dopravu a logistiku a v této souvislosti poukázal na významnou roli přístavu Hamburk, kde v současnosti Česká republika vyjednává o nových přístavních územích.

V následujících příspěvcích němečtí a čeští účastníci zdůraznili, že po dlouhých letech nečinnosti se přijetím konceptu před řekou Labe otevírá nová životní kapitola a pomyslná brána do budoucnosti jeho rozvoje, a to jak na německé, tak i české straně.

Arnold Vaatz, poslanec Spolkového sněmu a místopředseda Parlamentní frakce CDU/CSU podtrhl, že vzhledem k  tomu, že Labe spojuje obě země, dojde k dalšímu zintenzivnění bilaterální hospodářské spolupráce.

Dagmar Ziegler, poslankyně Spolkového sněmu a předsedkyně Pracovní skupiny Labe Parlamentní frakce SPD poukázala na činnost této pracovní skupiny a její přínos k tomu, že koncept byl schválen ve funkčním období současné německé vlády.

Senátor František Bradáč, předseda Podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu Parlamentu ČR podtrhl, že koncept je pro Českou republiku velkým vzorem a vyjádřil přesvědčení, že v dohledné době zahájí významné investice na řece Labi, zejména výstavbu plavebního stupně v Děčíně.

Poslanec Jaroslav Foldyna, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve svém vystoupení zdůraznil, že přijetí konceptu pro Českou republiku znamená jasný signál a konec dosavadních diskusí na téma investicí do infrastruktury na Labi. Poslanec zdůraznil nutnost zasazení se o přijetí vhodné právní úpravy v podobě česko-německé mezistátní smlouvy o Labi.

Setkání bylo zakončeno slavnostním přípitkem vodou z Labe, kterou na místě před očima účastníků přefiltrovali pomocí mobilního zařízení na úpravu vody zástupci české společnosti CS Solutions s.r.o. 

Autor: Petr Jaroš, obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví České republiky v SRN

Projev velvyslance T.J. Podivínského

Projev velvyslance T.J. Podivínského

Arnold Vaatz, poslanec Spolkového sněmu a místopředseda Parlamentní frakce CDU/CSU

Arnold Vaatz, poslanec Spolkového sněmu a místopředseda Parlamentní frakce CDU/CSU

Jaroslav Foldyna, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR

Jaroslav Foldyna, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR

Mobilní zařízení na úpravu vody

Mobilní zařízení na úpravu vody

Slavnostní přípitek vodou z Labe

Slavnostní přípitek vodou z Labe

Diskuse účastníků setkání k Celkovému konceptu Labe

Diskuse účastníků setkání k Celkovému konceptu Labe