deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: kdpcr.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V Plzni se sešli daňoví poradci z České republiky a z Německa

Pod záštitou velvyslance České republiky v SRN uspořádaly Komora daňových poradců ČR a Komora daňových poradců Norimberk (gesce pro ČR) dvoudenní seminář zaměřený na daňové systémy, přeshraniční obchod  a podnikání a vysílání pracovníků.

Daňového semináře, který se ve dnech 26. - 27. 4. 2018 uskutečnil v Plzni, se zúčastnilo přes 100 poradců a zástupců firem z ČR a SRN. I v době vyspělých informačních technologií je důležité osobní setkání, které napomáhá v porozumění a ve sjednocování výkladu daňového práva a podporuje navazování vztahů v pracovní i neformální rovině. Za tímto účelem diskutovala více než stovka daňových poradců z Česka a Německa společné prvky, ale také rozdíly v pravidlech zdaňování v obou zemích.

Seminář potvrdil dynamický růst česko-německých obchodních vztahů, ale i rozdílný pohled právních systémům na některé daňové otázky. Kriticky bylo diskutováno i zvyšování regulace daňového poradenství ze strany EU.

České velvyslanectví v Berlíně bylo zastoupeno na úrovni obchodního rady, který v krátkém úvodním vystoupení nabídl účastníkům a jejich mandantům podporu v rámci ekonomické diplomacie.

Zástupci obou pořádajících komor budou nadále pokračovat ve spolupráci v oblasti společných akcí pro daňové poradce z Česka a Německa a ve výměně informací ohledně daňových a profesních otázek tak, aby mohli v případě potřeby svoje postupy účinně koordinovat.

Podrobnější informace k akci najdete ZDE.

Zdroj: KDPČR, Velvyslanectví České republiky v SRN

Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v SRN

V Plzni se sešli daňoví poradci z České republiky a z Německa - obchodní rada ZÚ Berlín T. Ehler

V Plzni se sešli daňoví poradci z České republiky a z Německa - obchodní rada ZÚ Berlín T. Ehler