deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Hydrogen
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vodíkové projekty RWE jako šance pro české dodavatele

Energetický koncern RWE usilovně pracuje na restrukturalizaci svých energetických zdrojů v souladu s německou politikou odklonu od uhlí a jádra. Koncern plánuje masivní investice do obnovitelných zdrojů energie a nově také do vodíkové infrastruktury. Plánované vodíkové projekty zahrnují výstavbu sítě vodíkové infrastruktury a elektrolyzérů mezi Lingenem a Gelsenkirchenem v Dolním Sasku a zařízení pro skladování vodíku v Gronau-Epe v Severním Porýní-Vestfálsku. Další obdobné projekty budou následovat, proto má případné zapojení českých subdodavatelských firem mimořádný potenciál.
 

RWE jako jeden z největších světových výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů energie hodlá do roku 2030 v rámci strategie "Growing Green"  investovat 50 mld. EUR do větrné energie na moři i na pevnině, do solární energie a do skladování vodíku. Cílem je zvýšení produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů až na 50 gigawattů a dosažení klimatické neutrality firmy do roku 2040. Ještě do konce tohoto desetiletí hodlá  společnost vybudovat vlastní soustavu elektrolyzérů s kapacitou 2 gigawatty.

V letošním roce RWE startuje projekt  GET H2 Nukleus, jehož cílem je vytvoření fungující  vodíkové infrastruktury. Do projektu je zapojeno otevřené meziodvětvové konsorcium řízené RWE, do kterého jsou zapojeny firmy jako   Generation, Nowega, OGE, Gascade, BP, BASF, Stadtwerke Lingen, Hydrogenious Technologies a Výzkumné centrum Jülich.

Jako první úsek vodíkové infrastruktury v celém Německu plánují partneři projektu GET H2 Nukleus realizaci úseku o délce 135 km z Lingenu do Gelsenkirchenu v Dolním Sasku. Klíčovými prvky projektu jsou výstavba elektrolyzérů s kapacitou 100 MW, která přeměňuje obnovitelnou elektřinu na zelený vodík, dále transport a distribuce vodíku a jeho využití v rafinériích, v chemických provozech, v hutích, v plnících stanicích apod.

Cílem projektu je zprovoznit regulovanou síť vodíkové infrastruktury a síť elektrolyzérů do konce roku 2023. Projekt staví na využití stávající sítě plynovodů a předpokládá další rozšiřování vodíkové infrastruktury v průmyslových regionech Dolního Saska a Severního Porýní-Vestfálska.

Dalším plánovaným projektem koncernu RWE společně s partnery iniciativy GET H2 je vybudování zařízení pro skladování vodíku v Gronau-Epe v Severním Porýní-Vestfálsku. Vlastní zásobník vodíku bude vybudován v podzemní jeskyni v rámci stávajícího areálu RWE Gas Storage West  a bude napojen na nadzemní elektrárnu i na budoucí vodíkovou přepravní síť. Projekt bude spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím programu "Významné projekty společného evropského zájmu" (IPCEI). Komerční uvedení do provozu je plánováno v roce 2027.

Zapojení českých firem do připravovaných vodíkových projektů má velký potenciál vzhledem ke klíčové roli, kterou má vodík v blízké budoucnosti hrát v evropské energetice. Konkrétní výběrová řízení pro subdodavatele budou vypisována ještě v letošním roce.  

Autor: Ondřej Karas, vedoucí obchodně - ekonomického úseku ZÚ Berlín