deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: eufordigital.eu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zemědělství 4.0 na vzestupu

Automatizované řídicí systémy, dávkování hnojiv a herbicidů, polní roboti a drony, senzory pro rozbor půdy, autonomní řízení – tak vypadá zemědělství budoucnosti, které má v Německu pomoci zemědělcům s aktuálními problémy. V různých spolkových zemích se nyní vede debata, zda je smart farming pro zemědělce prokletí či požehnání. Aktuální vývoj nejen v technologiích ukazuje především na pozitiva spojená s ochranou klimatu, ekologie a také lidských zdrojů.
 
 

Zatímco nové technologie v zemědělství používalo v roce 2015 pouze 30% německých zemědělských farem a to především v severním Německu a v bývalém východním Německu, nyní je to cca 65% a trend ukazuje na strmý růst. Prostředí v digitálním technologickém konceptu je zásadní, stejně jako představa o životním prostředí a jeho ochraně. Tento inovativní proces nabízí potenciál efektivního a udržitelného zemědělství, které šetří zdroje. Používání nových technologií navíc vede ke zvýšení plošných výnosů a výrazně se přitom snižují výrobní náklady.

Z hlediska investičních nákladů nabývá na významu mezipodniková spolupráce v různých spolkových zemích podle vzoru „sharing is caring“. Jednotlivé zemědělské firmy a farmy si půjčují navzájem stroje, spolu je i nakupují a nabízí k pronájmu i soukromým osobám. Např. ve spolkové zemi Bádensko – Virtembersko mají i zastřešující svaz Landesverband der Maschinenringe e.V., nabízející firmám i administrativní zázemí při sdílení.

V rámci digitální změny se otevírá mnoho nových obchodních příležitostí. S ohledem na náročnější či senzibilnější konečné spotřebitele si zemědělci mohou např. vytvořit vlastní výrobní řetězec pro následně vyrobené zboží. Zde se otevírají možnosti pro nové start-upy, které vytvářejí inovativní produkty s inteligentními systémy zaměřené na zemědělství (pro různé druhy pěstování obilí, orná půda, mlýn, zpracovatelské zařízení až po regálové systémy ve skladech).

Vývoj nových produktů je nepřetržitý i v odvětví zemědělské techniky. Inovativní řešení by měla nabídnout zemědělcům příležitosti, aby i v budoucnu živili svět a pracovali ekonomicky životaschopným způsobem a dosáhnout dalších úspor při aplikaci hnojiv a pesticidů. Nové zcela bateriové, bezemisní a téměř nehlučné traktory by měly nabídnout zemědělcům možnost vyrábět vlastní energii. Jiné modely nabízejí systémovou zátěž a úpravu tlaku v pneumatikách pro úsporu zdrojů a ochranu půdy. Moderní produkty zemědělské techniky v současnosti umožňují zemědělství hrát průkopnickou roli, zejména v oblastech senzorů, digitálního určování polohy, systémů optického rozpoznávání a vizualizace dat. V SRN stoupá poptávka po zahraničních inovačních systémech právě pro „chytré zemědělství“. Zde se otevírá velký potenciál i pro české firmy, jak ukázaly opakovaně účasti českých zemědělských a potravinářských firem na veletrzích v Německu (AgriTechnica, BioFach, Grüne Woche) v minulých letech.  

 

Autor: Tereza Petráňová, obchodně - ekonomický úsek