deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výstavy a veletrhy v SRN

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a další instituce realizují dlouhodobě program českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách, jenž pomáhá českým firmám využívat tento marketingový nástroj a zároveň budovat obraz ČR jako technologicky vyspělého a spolehlivého obchodního partnera.

V roce 2017 došlo na 157 národních a mezinárodních veletrzích pořádaných v Německu k meziročnímu nárůstu vystavovatelů  na 175 tis. (+ 2,5 %) a výstavní plochy na 6,2 mil. m(+ 2 %). Nepatrně se snížil na 9,5 mil. (- 0,5 %) počet návštěvníků. Výbor německého hospodářství pro výstavy a veletrhy (AUMA) hledí na veletržní sezonu v r. 2018 s mírným optimismem. Dle průzkumu AUMA zhruba 26% dotazovaných německých firem plánuje zvýšení svých výdajů na veletrhy, 57% zachová výdaje na stejné úrovni a 17% zvažuje jejich snížení. V průměru tvoří tyto výdaje ca. 42% rozpočtu na marketing, u malých podniků činí výdaje na veletrhy 45% celkového rozpočtu. Výstavy a veletrhy stále hrají klíčovou roli v marketingu, o čemž vypovídá i 80% dotazovaných firem, jež považují VV za velmi důležité či důležité nástroje komunikace.

V příloze najdete přehled oficiálních účastí ČR na německých veletrzích v r. 2018 (MPO, MZe, CzechTrade, CzechTourism). 

Podrobnější informace jsou k dispozici na

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/

https://www.czechtrade.cz/programy-eu

Podporované účasti Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/

Přehled oficiální účasti CzechTourism

http://www.czechtourism.cz/veletrhy.aspx

Projekty ekonomické diplomacie na r. 2018

najdete na webu ZÚ Berlín pod:

https://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/projekty_ekonomicke_diplomacie_na.html

 

Bližší informace ke všem veletrhům získate rovněž na stránkách společnosti AUMA (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), kde lze rovněž nalézt plánované veletrhy a výstavy v letech následujících:
- veletrhy v SRN - německy
- veletrhy v SRN - anglicky
 

 

 

přílohy

Veletrhy CzechTrade 223 KB PDF (Acrobat dokument) 7.5.2018