deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německý zahraniční obchod v r. 2017 dosáhl osmého rekordu v řadě: 87,9 mld. €

Česko-německý zahraniční obchod  (Tabulka č. 1) potvrdil dynamiku vývoje obou ekonomik i světového obchodu a loni vzrostl po osmé v řadě. Česká republika zůstává pro Německo 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem s objemem ZO ve výši 87,9 mld. eur (YOY: + 8,9 %), 12. nejdůležitější exportní destinací (41,6 mld. eur; YOY: + 8,6 %) a loni se posunula o jednu příčku nahoru (před Švýcarsko) na 7. nejdůležitější zdrojovou importní zemi. Český export do SRN dosáhl loni 46,3 mld. eur a rostl rychleji (YOY: + 9,2 %) než dovoz z Německa. Saldo obchodní bilance ve prospěch ČR se zvýšilo na rekordních 4,6 mld. eur (YOY: + 12,2 %) a zařadilo ČR na 6. příčku z 64 států, se kterými měla loni SRN negativní obchodní bilanci (1. ČLR, 2. Vietnam, 3. Norsko, 4. Rusko, 5. NL, 6. Irsko a 6. ČR).

Česko-německý zahraniční obchod

Česko-německý zahraniční obchod


Zbožová struktura česko-německého obchodu (Tabulka č. 2) se v loňském roce výrazně nezměnila, TOP10 položek vývozu a dovozu zůstávají stejné pouze s dílčími změnami pořadí v druhé pětce, jako např. nárůst vývozu optických a fotografických přístrojů, tj. výrobků s vysokou přidanou hodnotou, o 36 % a posun o dvě položky na 8. místo. Klíčové jsou však tři položky - motorová vozidla, stroje a elektrotechnické výrobky – které se podílejí 58,4 % na českém exportu do SRN, resp. 48,9 % na importech ze SRN, potažmo 53,9 % na česko-německém ZO a loni jejich obrat vzrostl v průměru o 10 %.

CZ-DE ZO zbožová struktura (2017)

CZ-DE ZO zbožová struktura (2017)

Pozitivní trend CZ-DE ZO odráží i zahraniční obchod s jednotlivými spolkovými zeměmi (viz Tabulka 3 a statistická příloha). Český vývoz vzrostl v r. 2017 do 14-ti spolkových zemí, s výjimkou nepatrného poklesu u méně významných Porýní-Falce a Berlína. Nejvýznamnější obchodní partneři v rámci Německa zůstávají Bavorsko (podíl na obratu ZO: 23,84 %), Bádensko-Württembersko (15,97 %), Severní Porýní-Vestfálsko (13,30 %) a Dolní Sasko (8,04 %). Pořadí spolkových zemí se změnilo v druhé desítce, kde Sársko pokleslo z 12. na 13. pozici, Berlín z 13. na 15. pozici a naopak Brémy postoupily z 15. na 12. místo. Nejrychleji vzrostl ZO se Meklenburskem-Předním Pomořanskem (YOY: + 42 %), Brémami (YOY: + 22 %, z toho dovoz + 68 %) a Braniborskem (YOY: + 19 %), přičemž české vývozy nejvíce posílily do zmíněného se Meklenburska-Předního Pomořanska (YOY: + 85 %), Durynska (YOY: + 20 %) a Hamburku (YOY: + 17 %). Podíl šesti nových spolkových zemí (tzv. východního Německa) na celkovém obratu ZO dosáhl loni 13,69 % (samotné příhraniční Sasko: 7,73 %), na českém vývozu do Německa pak 15,45 % (samotné Sasko: 10,24 %).

CZ-DE ZO spolkové země (2017)

CZ-DE ZO spolkové země (2017)

Zdroje: Spolkový statistický úřad (únor 2018)

Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada,  Velvyslanectví České republiky v SRN