deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MiLoG – aktualizace k započítávání zahraničního stravného

Dle MPSV DE nelze zahraniční stravné započítávat do výpočtu minimální mzdy
 

V návaznosti na informace o tom, že by se část zahraničního stravného mohlo započítávat do výpočtu minimální mzdy dle MiLoG, jsme oslovili spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí o stanovisko. MPSV DE nás zároveň odkázalo na nově aktualizované stránky německé celní správy, kde je otázka započítávání zahraničních příplatků (stravné, příplatek na ubytování aj.) detailně popsána včetně konkrétních příkladů.

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-Mindestlohngesetz/mindestlohn-mindestlohngesetz_node.html#doc30720bodyText3

Odpověď MPSV je jednoznačná, zahraniční stravné (par. 170 zákoníku práce – pro SRN ve výši 45 € / den) nelze do výpočtu minimální mzdy započítat. Důvodem je zákonodárcem stanovený účel příspěvku (tj. zajištění stravy, nikoliv odměna za pracovní činnost).

Do výpočtu výše hrubé minimální mzdy lze započítat pouze příplatky (Tagesgeld), u kterých není zákonem specifikován účel, resp. jejich část, od které by se odečetly skutečné či nařízením o sociálním pojištění stanovené minimální paušály (stravné 229 € / měsíc, resp. příspěvek na ubytování 223 € / měsíc).

Konkrétní příklad uváděný celní správou: Zaměstnanec vyslaný na práci do SRN na 10 dní obdrží příplatek (pozn. ZÚ: nesmí se však jednat o zákonem stanovené stravné!) 450 € (10 x 45 €). Pokud by se z příplatku měly hradit strava i ubytování, je třeba dle nařízení o soc. pojištění odečíst 452 € měsíčně (229 € + 223 €). Z toho 10/30 (pro jeden den se započítá jedna třicetina) činí 150,66 €. Do výpočtu minimální mzdy by tak bylo možné započíst 229,34 € (450 € - 150,66 €).

Výběr z dosavadní judikatury k MiLoG

  • Neplatnost výpovědi kvůli nepřistoupení na nižší mzdu než stanoví MiLoG (Az. 2 Sa 156/15)
  •  Příplatky a MiLoG (nejčastější otázka soudních sporů):
    • Více rozsudků německých soudů k přípustnosti započtení příplatků představující „odměnu za normální pracovní činnost“. Všechny ostatní příplatky – např. příplatek na dovolenou či vánoční příplatek; ale také prémie (Az. 8 Sa 677/15); příplatek za noční práci (Az. Ca 1094/15); úkolová mzda (Az. 1 Ca 677/15) -  se nezapočítávají.
    • Naopak odlišný rozsudek padl v případě příplatků na dovolenou a vánočním příplatku v případě, že je vyplácen měsíčně a vztahuje se k odpracované činnosti. V tomto případě lze započíst do výše minimální mzdy (Az. 3 Ca 684/15). Stejně tak se mohou započítávat odměny za mimořádné pracovní výkony (Az. 5 Ca 1675/15).
  • Dle více judikátů platí MiLoG i pro pohotovostní službu (Az. 8 SA 540/15, Az. 3 Ca 466/15).

Naopak Spolkový ústavní soud (BVerG) již odmítl tři žaloby proti MiLoG jako nepřípustné, resp. odkázal, že vznesené otázky je třeba nejprve předložit příslušným soudům první instance. Jednou z žalob byla i žaloba zahraničních speditérských společností, přičemž BVerG v odůvodnění svého rozhodnutí naznačil své pochybnosti nad konformitou MiLoG s právem EU.

 

Zdroje: MPSV DE, otevřené zdroje