deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k německé minimální mzdě

Zde přehled nejdůležitějších témat:

 • OSVČ pod povinnost hlásit svou činnost na území SRN nespadají (MiLoG upravuje vztah zaměstnavatele vůči zaměstnanci, OSVČ ne). Celní a daňová správa se však velmi intenzivně zaměřuje na kontrolu klamných OSVČ (tj. obdoba tzv. „švarcsystému“, německy „Scheinselbstständigkeit“).
   
 • Pokuty za nenahlášení, resp. za nevyplácení minimální mzdy jsou zákonem dané (horní hranice 30 000€, resp. 500 000€). Budou však posuzovány podle míry provinění (záměrné porušení, rozsah, u nedbalosti je horní hranice 250 000€) a nelze pokuty tudíž generalizovat.
   
 • Kontrola celního úřadu v Kolíně n/Rýnem (hlášení dokumentů) může probíhat dvěma způsoby:
 1. Kontrolou řidiče na místě (řidič u sebe nemusí mít všechny nahlašovací formuláře týkající se MiLoG, stačí kontrole sdělit, na jaké adrese se podklady nacházejí. Musí však mít v pořádku doklady týkající se nákladu a provozování činnosti, resp. vyslání v případě, že se jedná o vyslané zaměstnance dle zák.  AEntG).
 2. Kontrolou v sídle firmy, které firma uvedla v nahlašovacích dokumentech (zda jsou všechny podklady v pořádku, výplaty podle MiLoG,[1] dokumenty v německém jazyce atd.).

            Kontrola probíhá mezi firmou a celním úřadem, žádné další orgány se kontrol nezúčastní.

 • Pokud je zaměstnanec firmy vyslán do SRN na služební cestu či školení (další vzdělávání v rámci náplně jeho práce), má nárok na německou minimální mzdu.
   
 • Řidiči ministerstev (a jiných vládních institucí), resp. vozidla, která vozí delegace na jednání do SRN, nebudou s ohledem na státní imunitu kontrolována.
   
 • Pokud v kamionu jedou dva řidiči (jeden řídí, druhý odpočívá) povinnost pro vyplácení minimální mzdy platí pro oba (na základě judikatury německých soudů).
   
 • Školy (sportovní či zájmový spolek/NNO) na výletech do SRN nemají nahlašovací povinnosti (čl. 16 MiLoG) pro vedoucí/učitelský sbor vždy a pro řidiče pouze za předpokladu, že škola (spolek) vlastní svůj autobus. Pokud si škola autobus najme od dopravní společnosti, pro řidiče autobusu platí povinnost nahlásit se na celní úřad. Nicméně v obou případech má řidič nárok na minimální mzdu.
   
 • Podobně pokud český výrobce vlastní svoje vozy a těmi vozí do SRN své výrobky přímo, nespadá na něj povinnost hlásit tuto činnost na celní úřad v Kolíně n/Rýnem (řidič vozu však musí dostat vyplacenou minimální mzdu a pro příp. montážní či stavební práce je třeba splnit všechny povinnosti vyplývající z MiLoG, resp. AEntG).
   
 • Pro osoby s hrubou mzdou převyšující (ekvivalent) 2958 €, nepodléhají povinnosti nahlašovat a dokumentovat pracovní činnost na území SRN dle MiLoG.
   
 • Pro zdravotnický personál platí zvláštní zákon o minimální mzdě, pokud je zdravotnický personál zaměstnaný u vysílající firmy či agentury, spadá pod povinnost nahlásit tuto činnost na celním úřadě. Pokud zdravotník pracuje v SRN jako soukromá osoba, svoji činnost nahlašovat nemusí.
   
 • Au-pair či babysitter pod MiLoG nespadá, pokud nemá pracovní vztah definován smlouvou u vysílající agentury.
 • Přeshraniční poskytování služeb typu Taxi či rozvoz pizzy se dle BMAS nachází v šedé zóně, nebylo nám jasně sděleno, zda i pro tyto specifické případy platí MiLoG.

Na webových stránkách BMAS i BMF bude brzo spuštěn informační portál v anglickém jazyce k zodpovídání dotazů týkajících se kontrol a nahlašování činnosti na celním úřadě v Kolíně n/Rýnem.

 


[1] K výpočtu ekvivalentu min. mzdy/8,50€ je třeba vycházet z nařízení EHS 574/72 (směnný kurz dle ECB).