deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novinky k moratoriu na aplikaci MiLoG - transit přes SRN

Spolková vláda uzná v souvislosti se zákonem o minimální mzdě dopravu mezi ČR a námořními přístavy v SRN za transit - prozatím pro tyto případy odpadají povinnost dodržovat mzdu i ohlašovací a dokumentační povinnosti.

V souvislosti s přezkumem konformity zákona o minimální mzdě (MiLoG) s právem EU vyhlásila spolková vláda v pátek 30. 1. 2015 moratorium na aplikaci zákona o minimální mzdě v sektoru dopravy, a to konkrétně pro transit přes SRN (nikoliv však kabotáž nebo nakládku a vykládku v rámci přeshraniční silniční dopravy).
 

Moratorium platí zpětně k 1.1.2015 a bude trvat až do vyjasnění přezkumu MiLoG ze strany EK (který byl zahájen 21. 1. 2015).

V rámci moratoria odpadá ohlašovací povinnost; celní úřady nebudou provádět kontrolu dodržování MiLoG a zahajovat přestupková řízení, resp. již zahájená přestupková řízení budou zastavena; odpadá povinnost záznamu pracovní činnosti.

NOVÉ:

Jako doplňující stanovisko k moratoriu k plošné minimální mzdě zde uveřejňujeme informaci ze spolkového ministerstva práce a sociální věcí, konzultované se spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury. Podle čl. 124 odst. 1c) Úmluvy OSN o mořském právu se rozumí tranzitem také doprava (říční, pozemní) do -  a z německých námořních přístavů bez ohledu na transportní mód za předpokladu, že (v případě exportu) další transit probíhá lodí např. z Hamburku do přístavu v jiném státě (ne do jiného přístavu v Německu; v případě importu pak z Hamburku přímo do ČR).

Tato skutečnost mění výklad MiLoG pro české firmy dovážející/vyvážející zboží či přepravující osoby do zahraničí (s výjimkou SRN) přes německé přístavy. Zpětně k 1. 1. 2015 (vstup MiLoG v platnost) byly moratoriem z 30. 1. pozastaveny kontroly dodržování minimální mzdy, resp. ohlašovací a dokumentační povinnosti u čistého transitu přes území SRN. Do vyjasnění konformity MiLoG s právem EU tak pro české podniky, resp. jejich zaměstnance na území SRN platí v uvedených případech podmínky jako před 1. 1. 2015.

Text tiskového prohlášení (v českém i německém jazyce) najdete v příloze.

Další aktualizované informace najdete zde.

 

Další informace jsou k dispozici na stránkách MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/20173,

na stránkách BMAS DE http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und Internationales/Meldungen/2015-01-30-interismloesung-ml-im-reinen-lkw-transitverkehr.html?nn=6216


a velvyslanectví SRN v Praze  http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/de/05-Wirtschaft/__Wirtschaft.html

přílohy

Moratorium na aplikaci k MiLoG (český jazyk) 30 KB DOC (Word dokument) 30.1.2015

Moratorium na aplikaci k MiLoG (německý jazyk) 30 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 30.1.2015