deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Navýšení minimální mzdy od 1. lednu 2017

Podle par. 9 MiLoG (Zákon o minimální mzdě) rozhodla zvl. komise, tzv. Mindestlohnkommission, dne 28. 6. 2016 o stanovení min. mzdy od 1. 1. 2017 na 8,84 € / h (brutto), což odpovídá zvýšení o 4 % (nyní platí sazba 8,50 € / h). Rozhodnutí komise nemá závazný charakter. Dle par. 11. MiLoG může  být učiněno závazným prostřednictvím nařízení spolkové vlády, a to nejdříve po uplynutí lhůty 3 týdnů po zveřejnění návrhu nařízení (lhůta k vyjádření sociálních partnerů). Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) již avizovalo předložení návrhu nařízení na základě doporučení Mindestlohnkommission, tj. zvýšení min. mzdy ve výši 8,84 € / h.
 

Komise stanovila index růstu tarifních mezd jako východisko pro své rozhodnutí. Index sestavuje spolkový statistický úřad, přičemž výsledek šetření ukázal nárůst tarifních mezd v období 1. 1. 2015 – 28. 6. 2016 o 4 %.

 

Komise paralelně s rozhodnutím zveřejnila hodnotící zprávu dopadů MiLoG, která však má deskriptivní charakter. Komise explicitně uvádí, že dopady na konkurenceschopnost německých firem ještě nemohou být hodnoceny, zároveň však připouští, že o ní vedla (mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů) kontroverzní diskuse.

 

Nová výše minimální mzdy bude platit pro všechny zaměstnance od 1. 1. 2017 (pro řadu sektorů však platí zvláštní, tzv. sektorové minimální mzdy, které jsou vyšší než plošná minimální mzda)[1], nicméně s výjimkou lesnictví, zahrádkářství, východoněmeckého textilního průmyslu, roznašeče novin a sezónní pracovníky, pro které platí výjimky, a to min. mzda 8,50 € / h až od 1. 1. 2017, resp. minimální mzda v plné výši až od 1. 1. 2018.

 

Pokud jde o řízení Evropské komise proti SRN ve věci MiLoG, v nejbližší době se očekává podání žaloby u Evropského soudního dvora a proces o délce 1-2 let. Do ukončení sporu nelze počítat s úpravou MiLoG v – pro ČR zásadních otázkách – jako je aplikace na sektor dopravy, přeshraniční styk, služební cesty do SRN aj.

 

Zdroj: Mindestlohnkommission, BMAS, Handelsblatt, F.A.Z.

Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada, ZÚ Berlín

 


[1] http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/uebersicht_branchen_mindestloehne.html;jsessionid=04170C1412D99A8AF7D3B0C0487E6312.live0482?isPopup=true&view=render