deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnávání českých občanů v SRN po 1.5.2011

Čeští zájemci o práci už nemusí v Německu už potřebovat pracovní povolení od Spolkové agentury práce.

Dnem 30.dubna 2011 končí sedmileté přechodné období omezující volný pohyb pracovních sil po rozšíření EU v roce 2004. Občané České republiky tak získávají neomezený přístup na německý (a rakouský) pracovní trh. Z toho důvodu odpadá povinnost získat pracovní povolení před nástupem do zaměstnaneckého pracovního poměru v SRN. Český uchazeč o zaměstnání musí pouze splnit stejné formální náležitosti jako německý pracovník, tj. přihlásit se k pobytu v daném místě a přihlásit se k hrazení sociálního a zdravotního pojištění.

V případě živnostenské činnosti vykonávané na území SRN trvá pro občany České Republiky i po 1. květnu 2011 povinnost přihlásit živnost na příslušném místním živnostenském úřadě (příslušná pobočka Obchodní a průmyslové komory/ Industrie- und Handelskammer). V případě regulovaných oborů je podmínkou registrace i prokázání příslušné kvalifikace. 

Pro občany ČR zaměstnané v SRN principielně platí německé právní předpisy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Výjimkou jsou tzv. vyslaní pracovníci (u pobytů do 24 měsíců se na ně vztahují sociální předpisy vysílajícího státu) a pracovníci, kteří jsou zaměstnáni ve dvou či více členských státech EU (vztahují se na ně předpisy státu, kde mají bydliště, nebo předpisy státu, kde má sídlo zaměstnavatel). Jak na vyslané pracovníky, tak na pracovníky zaměstnané ve dvou či více státech se ovšem v SRN vztahují předpisy o minimální mzdě ve vybraných oborech.

V SRN neexistuje zákonná minimální mzda platná pro všechny obory a celé území. V rámci německého pracovního práva je nutné na základě principu místa zohlednit oborová a regionální pravidla pro stanovení minimální mzdy, která jsou právně závazná pro občany SRN i pro příslušníky cizích států zaměstnaných v SRN.

Aktuální brožuru o pravidlech zaměstnávání českých občanů v SRN po 1.5.2011 naleznete na stránkách Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí, a to v jazyce německém a v jazyce polském. Obě brožury jsou zde ke stažení ve formátu .pdf.

přílohy

Vysílání pracovníků do Německa - Informace pro... 604 KB PDF (Acrobat dokument) 11.5.2011