deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: POVINNOSTI PŘI NÁVRATU DO ČR (do 11. 5. 2020)

(Archivní článek, platnost skončena 11.05.2020.)

Vláda ČR uložila s účinností od 7. dubna 2020 od 00:00 hod.  povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky do 11. 5. 2020 00:00 hod., předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu ČR příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí.

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST SPLNÍTE VYPLNĚNÍM PŘÍSLUŠNÉHO

ON-LINE FORMULÁŘE

Formulář pro občany ČR

Formulář pro cizince s povolených pobytem v ČR

 

Informace o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténní opatření s platností od 11.5.2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu naleznete na https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx.
 

Bezprostředně po vstupu na území ČR je zpravidla nezbytné telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Zároveň je stanoven zákaz, aby k cestě z cílového místa repatriace v ČR do místa bydliště využívaly repatriované osoby hromadnou dopravu a taxislužbu.

Osobám, které se vracejí do ČR ze zahraničí, Krajská hygienická stanice zpravidla nařídí dvoutýdenní preventivní karanténu.

Výjimky jsou upraveny v usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 495.

Informaci o odběrových místech, kde si občané mohou nechat udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře, naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

Další důležité informace a doporučení

https://koronavirus.mzcr.cz/