deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Czech POINT


Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně působí jako kontaktní místo veřejné správy. Je zde tedy možné v rámci projektu Czech POINT (www.czechpoint.cz) požádat např. o vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či rejstříku trestů ČR.

 

Zájemci o vydání ověřených výpisů z uvedených rejstříků se musí dostavit - po dohodě termínu návštěvy - v úředních hodinách (v pracovní dny pondělí až pátek 8:30 až 11:00) na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či rejstříku trestů se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.).

Poplatky se platí v hotovosti v eurech v přepočtu podle platného kurzu vyhlášeného ČNB. Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydává na počkání.

K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku na telefonním čísle +49 30 226 380 nebo na e-mailové adrese konsulat_berlin@mzv.cz.

Bližší informace o poskytovaných službách Czech POINT naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR věnované projektu Czech POINT (www.czechpoint.cz).