deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti

 

1. kontaktní údaje

2. oznámení o ztrátě cestovního pasu

3. oznámení o ztrátě občanského průkazu

4. dotazník k nabytí státního občanství ČR určením otcovství (PDF, 146 KB) 

5. žádost o zjištění občanství (PDF, 181 KB)

6. prohlášení o státním občanství (zletilý) (PDF, 229 KB)

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý) (PDF, 175 KB)

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

9. žádost o zápis narození (PDF, 498 KB)

10. žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 646 KB)

11. žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství (PDF, 392 KB)

12. žádost o zápis úmrtí (PDF, 302 KB)

13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14. dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

15. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů (PDF, 3 MB)

16. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 334 KB)

17. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 357 KB)

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/první zápis do zvláštní matriky (DOC, 30 KB)

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOC, 30 KB)

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky (DOC, 28 KB)

21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOC, 27 KB)

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky (DOC, 28 KB)

23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOC, 27 KB)

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

26. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR (PDF, 111 KB)

30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem (PDF, 131 KB)

31. žádost o výpis z rejstříku trestů

32. prohlášení o volbě druhého jména (zletilý)

33. prohlášení o volbě druhého jména (pro nezletilé dítě)

34. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru první zápis (registrované partnerství) (DOC, 27 KB)

35. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru dodatečný záznam (registrované partnerství) (DOC, 27 KB)

36. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3 (PDF, 163 KB)

37. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5 (PDF, 183 KB)

38. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 (PDF, 164 KB)

39. Prohlášení o nabytí SO podle § 32 (PDF, 344 KB)

40. Prohlášení o nabytí SO podle § 34 (PDF, 156 KB)

41. Dotazník ke zjištění SO (PDF, 190 KB)

42 Souhlas otce-matky nezletilého se změnou jména-příjmení (PDF, 260 KB)

43. Souhlas nezletilého staršího 15 let se změnou jména-příjmení (PDF, 232 KB)

přílohy

41. Souhlas otce-matky nezletilého se změnou... 259 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Kontaktní údaje 96 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

Oznameni_o_ztrate_obcanskeho_prukazu 95 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 56 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2015

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni___zletili_ 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni__nezletili_ 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

_8__Protokol_o_svedecke_vypovedi_k_potvrzeni_totoznosti 89 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_13__Zadost_o_vydani_Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_... 149 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_14__Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu_z_C... 213 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_27__Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 249 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_28__Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 177 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

prohlášení o volbě druhého jména (zletilý) 242 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

prohlášení o volbě druhé jména (pro nezletilé dítě) 278 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016