deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti

 

1. kontaktní údaje

2. oznámení o ztrátě cestovního pasu

3. oznámení o ztrátě občanského průkazu

4. dotazník k nabytí státního občanství ČR určením otcovství (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB) (PDF, 146 KB)

5. žádost o zjištění občanství (PDF, 181 KB)

6. prohlášení o státním občanství (zletilý) (PDF, 229 KB)

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý) (PDF, 175 KB)

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

9. žádost o zápis narození (PDF, 498 KB)

10. žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 646 KB)

11. žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství (PDF, 392 KB)

12. žádost o zápis úmrtí (PDF, 302 KB)

13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14. dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

15. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů (PDF, 3 MB)

16. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 334 KB)

17. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 357 KB)

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

26. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR (PDF, 111 KB)

30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem (PDF, 131 KB)

31. žádost o výpis z rejstříku trestů

32. prohlášení o volbě druhého jména (zletilý)

33. prohlášení o volbě druhého jména (pro nezletilé dítě)

34. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (registrované partnerství)

35. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3 (PDF, 163 KB)

36. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5 (PDF, 183 KB)

37. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 (PDF, 164 KB)

38. Prohlášení o nabytí SO podle § 32 (PDF, 344 KB)

39. Prohlášení o nabytí SO podle § 34 (PDF, 156 KB)

40. Dotazník ke zjištění SO (PDF, 190 KB)

41. Souhlas otce-matky nezletilého se změnou jména-příjmení (PDF, 260 KB)

42. Souhlas nezletilého staršího 15 let se změnou jména-příjmení (PDF, 232 KB)

přílohy

41. Souhlas otce-matky nezletilého se změnou... 259 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Kontaktní údaje 96 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

Oznameni_o_ztrate_obcanskeho_prukazu 95 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 56 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2015

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni___zletili_ 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni__nezletili_ 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

formular_c__21 206 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

_8__Protokol_o_svedecke_vypovedi_k_potvrzeni_totoznosti 89 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_13__Zadost_o_vydani_Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_... 149 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_14__Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu_z_C... 213 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_18_Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_narozeni_v_muzskem_... 241 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_19_Zadost_o_zapis_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvaru_dod... 250 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_20_Zadost_o_zapis_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvaru_zle... 198 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_22__Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v_muzsk... 193 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_23__Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v_muzsk... 193 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_27__Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 249 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_28__Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 177 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

prohlášení o volbě druhého jména (zletilý) 242 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

prohlášení o volbě druhé jména (pro nezletilé dítě) 278 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (registrované... 356 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016