deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti

1. kontaktní údaje

2. oznámení o ztrátě cestovního pasu

3. oznámení o ztrátě občanského průkazu

4. dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba starší 15ti let)

5. dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba mladší 15ti let)

6. prohlášení o státním občanství (zletilý) (PDF, 229 KB)

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý) (PDF, 175 KB)

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

9. žádost o zápis narození (PDF, 498 KB)

10. žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 646 KB)

11. žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství (PDF, 392 KB)

12. žádost o zápis úmrtí (PDF, 302 KB)

13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14. dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

15. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů (PDF, 3 MB)

16. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 334 KB)

17. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 357 KB)

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

26. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR

30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem

31. žádost o výpis z rejstříku trestů

32. prohlášení o volbě druhého jména (zletilý)

33. prohlášení o volbě druhého jména (pro nezletilé dítě)

34. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (registrované partnerství)

35. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3

36. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5

37. Prohlášení o nabytí SO dle § 31

38. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 - nezletilí

přílohy

Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Kontaktní údaje 96 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

Oznameni_o_ztrate_obcanskeho_prukazu 95 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 56 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2015

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni___zletili_ 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni__nezletili_ 36 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

formular_c__21 206 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

_29__prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR 668 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_30__prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR_s_dite... 1 MB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_8__Protokol_o_svedecke_vypovedi_k_potvrzeni_totoznosti 89 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_13__Zadost_o_vydani_Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_... 149 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_14__Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu_z_C... 213 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_18_Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_narozeni_v_muzskem_... 241 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_19_Zadost_o_zapis_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvaru_dod... 250 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_20_Zadost_o_zapis_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvaru_zle... 198 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_22__Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v_muzsk... 193 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_23__Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v_muzsk... 193 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_27__Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 249 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_28__Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 177 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

Žádost o zjištění státního občanství ČR a dotazník -... 347 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2016

Žádost o zjištění státního občanství ČR a dotazník-dítě... 495 KB PDF (Acrobat dokument) 29.8.2016

prohlášení o volbě druhého jména (zletilý) 242 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

prohlášení o volbě druhé jména (pro nezletilé dítě) 278 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (registrované... 356 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3 459 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5 603 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR 195 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dítěte dle par 31 - bývalí občané 202 KB PDF (Acrobat dokument) 12.1.2015