deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzulát ČR ve Frankfurtu nad Mohanem přechodně uzavřen

Honorární konzulát ČR ve Frankfurtu nad Mohanem je z důvodu aktuální situace šíření nákazy koronavirem přechodně uzavřen. Spojení je i nadále možné telefonicky v úředních hodinách konzulátu. více ►

Zajištění mimořádné přepravy do ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru

thumb

Velvyslanectví ČR v Berlínu informuje občany ČR, kteří se vracejí ze zahraničí do ČR přes mezinárodní letiště v Německu, o možnosti nouzové přepravy autobusovým spojem. více ►

Přechodné uzavření konzulárního úseku do 31. března 2020

Z důvodu pandemie koronaviru / Covid-19/ je konzulární úsek velvyslanectví přechodně do 31. března 2020 pro veřejnost uzavřen. V nouzových situacích mohou čeští občané kontaktovat pohotovostní nouzovou linku +49 170 247 9956. více ►

Pozastavení přijímání žádostí a víza a pobytová povolení a vydávání víz

Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu se počínaje 14. 3. 2020 do odvolání nepřijímají žádné žádosti o vízum/pobytové povolení ani nevydávají víza. O obnovení vízové činnosti budeme informovat na našich webových stránkách. více ►

Nouzový stav v ČR - omezení cestování

Vláda ČR na schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. března 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. více ►

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo jako správní úřad příslušný dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné opatření k… více ►

Informace k rozšíření koronaviru v Německu

Od konce ledna t.r., kdy byl Německu (Bavorsku) diagnostikován první případ nákazy koronavirem, dochází k jeho šíření i na území Německa. Největší počty a nárůst případů zaznamenávají spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko a… více ►

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (nově označovaný jako SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19) zejména v Asii a v poslední době i v Evropě dochází k preventivním opatřením, která… více ►

Uzavření konzulárního oddělení během roku 2020

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně bude v následujících termínech v roce 2020 uzavřeno: 10. 4. 2020 (Velký pátek), 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí), 1. 5. 2020 (Svátek práce), 8. 5. 2020 (Den vítězství), 6.7.2020 (Den upálení… více ►

GDPR

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů více ►

Zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Důležité upozornění pro žadatele o vízum a pobytové povolení

Žádáme žadatele o vízum a pobytové povolení, aby si s předstihem sjednali termín pro podání žádosti, a to prostřednictvím emailu: konsulat_berlin@mzv.cz. Žadatelé bez dohodnutého termínu nebudou přijati. více ►

Informace pro občany ČR, kteří se ocitli v nouzi

nouze

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území SRN v nouzi (úmrtí, ztráta dokladů, okradení apod.). více ►

Místní příslušnost a agendy konzulárních úřadů ČR v SRN

prislusnost

Adresy, spojení, konzulární obvody, agendy více ►

Právo na informace týkající se SIS

informace

Informace o právu na informace týkající se Schengenského informačního systému (SIS) více ►

Tlumočníci a překladatelé

preklad_1

Kontakty na některé soudní tlumočníky a překladatele pro český jazyk působící ve Spolkové republice Německo (velvyslanectví neodpovídá za kvalitu služby) více ►

Úřední hodiny pro veřejnost

hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY konzulárního a vízového oddělení  pro styk s veřejností jsou pondělí - pátek 08:30 - 11:00 hod, mimo státní svátky ČR. více ►