deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzulát ČR ve Frankfurtu nad Mohanem přechodně uzavřen

Honorární konzulát ČR ve Frankfurtu nad Mohanem bude ve dnech 3. 6. 2020 až 18. 6. 2020 přechodně uzavřen. V případě potřeby je možné se obracet na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně, telefonní číslo: 030 226 380, nebo e-mailem… více ►

Spojení na konzulární oddělení

Zde naleznete informace o spojení a provozu konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně více ►

Překračování hranic se SRN

Vláda rozšířila okruh cizinců, kteří mohou za stanovených podmínek vstoupit na území Česka. Usnesení navíc dává občanům České republiky (ČR) možnost vyhnout se při návratu karanténě, pokud předloží maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na… více ►

Informace o karanténě v Německu

Spolková republika Německo a jednotlivé spolkové země se dohodly na zrušení povinné karantény při vstupu na území Spolkové republiky Německo z jiného členského státu EU, státu schengenského prostoru a Velké Británie za předpokladu, že bude… více ►

Zajištění mimořádné přepravy do ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru

thumb

Velvyslanectví ČR v Berlínu informuje občany ČR, kteří se vracejí ze zahraničí do ČR přes mezinárodní letiště v Německu, o možnosti návratové přepravy. více ►

Postupné obnovení provozu vízového oddělení

Velvyslanectví České republiky v Berlíně postupně obnovuje vízovou činnost, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty, které jsou stanoveny rozhodnutím vlády České republiky. více ►

Informace k rozšíření koronaviru v Německu

Od konce ledna t.r., kdy byl Německu (Bavorsku) diagnostikován první případ nákazy koronavirem, dochází k jeho šíření i na území Německa. Největší počty a nárůst případů zaznamenávají spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko a… více ►

Uzavření konzulárního oddělení během roku 2020

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně bude v následujících termínech v roce 2020 uzavřeno: 10. 4. 2020 (Velký pátek), 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí), 1. 5. 2020 (Svátek práce), 8. 5. 2020 (Den vítězství), 6.7.2020 (Den upálení… více ►

GDPR

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů více ►

Zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Důležité upozornění pro žadatele o vízum a pobytové povolení

Žádáme žadatele o vízum a pobytové povolení, aby si s předstihem sjednali termín pro podání žádosti, a to prostřednictvím emailu: konsulat_berlin@mzv.cz. Žadatelé bez dohodnutého termínu nebudou přijati. více ►

Informace pro občany ČR, kteří se ocitli v nouzi

nouze

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území SRN v nouzi (úmrtí, ztráta dokladů, okradení apod.). více ►

Místní příslušnost a agendy konzulárních úřadů ČR v SRN

prislusnost

Adresy, spojení, konzulární obvody, agendy více ►

Právo na informace týkající se SIS

informace

Informace o právu na informace týkající se Schengenského informačního systému (SIS) více ►

Tlumočníci a překladatelé

preklad_1

Kontakty na některé soudní tlumočníky a překladatele pro český jazyk působící ve Spolkové republice Německo (velvyslanectví neodpovídá za kvalitu služby) více ►

Úřední hodiny pro veřejnost

hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY konzulárního a vízového oddělení  pro styk s veřejností jsou pondělí - pátek 08:30 - 11:00 hod, mimo státní svátky ČR. více ►