deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k rozšíření koronaviru v Německu

Od konce ledna t.r., kdy byl Německu (Bavorsku) diagnostikován první případ nákazy koronavirem, dochází k jeho šíření i na území Německa.
Největší počty a nárůst případů zaznamenávají spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko a Baden-Wirtembersko. Nákaza koronavirem se vyskytla v minimální míře i v ostatních spolkových zemích.

Počet nakažených koronavirem v Německu kontinuálně stoupá. Aktuální stav lze sledovat na webové stránce Robert-Koch-Institutu.

Doporučení německých úřadů ohledně postupu při podezření na nákazu koronavirem jsou obdobná jako je tomu v ČR:

▪ Osoby, které měly kontakt s osobou prokazatelně nakaženou koronavirem, by se měly neprodleně obrátit na zdravotní úřad – Gesundheitsamt – v místě svého bydliště v SRN. K nalezení daného úřadu klikněte zde.

▪ Osoby, které pobývaly v rizikových oblastech, by měly omezit kontakty a zůstat doma, i když nejeví známky nákazy. Je nutné také dodržovat hygienická pravidla. V případě, že se u nich do 14 dní projeví zdravotní příznaky, je třeba kontaktovat lékaře nejprve telefonicky. V rozhovoru je třeba lékaře upozornit na pobyt v rizikové oblasti.

Doporučení Spolkového ministerstva zdravotnictví je k dispozici v německém i anglickém jazyce.

Další informace a doporučení Spolkového ministerstva vnitra v souvislosti se šířením koronaviru v Německu jsou zveřejněny na webové stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Ve spolkových zemích jsou zřízeny hot-line pro případy podezření z nakažení koronavirem:

Severní Porýní-Vestfálsko +49 (0)211-91191001

Bádensko-Wirtembersko +49 (0)711 904-39555

Bavorsko +49 (0)9131 6808-5101

Berlín +49 (0) 30 90 28 28 28

Braniborsko +49 (0) 331/8683-777

Meklenbursko-Přední Pomořany +49 (0)385/588 – 5888

Telefon pro dotazy občanů zřídilo i Spolkové ministerstvo zdravotnictví: +49 (0)30 34 64 65 100.

Německé úřady žádají, aby dotazy ke koronaviru nebyly směřovány na krizové linky 110 nebo 112.