deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nařízení spolkové vlády k cestování do Německa

Spolková vláda přijala dne 13. 1. 2021 nařízení, které platí od 14. ledna 2021. Největší změny se vztahují na země, které jsou zařazeny do skupiny zemí s vysokým rizikem, nebo ty, ve kterých se objevují určité / nebezpečné mutace viru.

Nařízení stanoví, že existují 3 druhy rizikových oblastí/zemí (riziková, vysoce riziková a oblast s mutujícím virem).

I. Osoby, které v uplynulých 10 dnech navštívily "běžnou" rizikovou zemi, se musí před příjezdem do Německa registrovat a absolvovat test (a nejdéle 48 hodin po příjezdu do Německa disponovat jeho výsledkem).  Pokud s testem již přijíždí, nesmí být starší 48 hodin.

 

Výjimky z registrační povinnosti:

-     osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly

-     osoby, které Německem pouze projíždějí

-     osoby, které se v rámci pohraničního styku v rizikové oblasti zdržovaly méně než 24 hodin nebo do Německa přijíždějí na méně než 24 hodin

-     osoby pracující v dopravě - přepravci

-     oficiální delegace, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

Osoby zařazené do uvedených výjimek nepodléhají testovací povinnosti.

Další výjimky z testovací (nikoli registrační) povinnosti mají

  • v případě pobytu v Německu méně než 72 hodin:

a) osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzného 1. stupně, manžela případně partnera

b) osoby pracující ve zdravotnictví

c) vysoce postavení diplomaté

d) policisté při výkonu služby

  • pendleři v obou směrech
  • vojáci, příslušníci NATO
  • osoby, u nichž to v odůvodněném případě příslušný hygienický úřad povolí

II. Pro nově definovanou skupinu vysoce rizikových zemí, kam  patří i ČR, platí následující pravidla:

Přepravci přijíždějící z těchto zemí podléhají v SRN registrační povinnosti. Ostatní výjimky z registrační povinnosti zůstávají zachovány.

Přijíždějící osoby z vysoce rizikových zemí jsou povinny disponovat negativním testem (ne starším 48 hodin) na koronavirus již při příjezdu do SRN.

Výjimky z testovací povinnosti jsou možné pro

- osoby, které vysoce rizikovou oblastí pouze projížděly

-  osoby, které Německem pouze projíždějí

- přepravce při pobytech kratších než 72 hodin v SRN

- oficiální delegace, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

- osoby, u nichž to v odůvodněném případě příslušný hygienický úřad povolí

III. Pro nově definovanou skupinu  rizikových zemí s mutujícím virem platí následující pravidla:

Pro přijíždějící z těchto zemí platí povinnost registrace příjezdu a doložení negativního testu bez výjimky (tedy i v případě např. průjezdu Německem, pobytu do 24 hod., nebo mezinárodní dopravy)

Pro všechny skupiny platí, že test je nutné uchovat po dobu 10 dnů po příjezdu do SRN a předložit jej na vyžádání příslušného úřadu.

Testovací povinnost se nevztahuje na děti do 6 let.

Karanténní pravidla jsou v kompetenci jednotlivých spolkových zemí a jsou nadále v platnosti.

 

Důležité odkazy

 

Registrační formulář

Karanténní vyhlášky jednotlivých spolkových zemí

Informace Velvyslanectví SRN v Praze