deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostila

Počínaje dnem 16. 2. 2019 dochází ke zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii.
 

Počínaje 16. 2. 2019 dochází v případě některých veřejných listin (osvědčujících narození, skutečnost, že je osoba naživu, úmrtí, jméno, manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství, rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, registrované partnerství, včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné, rodičovství, osvojení, bydliště nebo místo pobytu, státní příslušnost, neexistenci záznamu v rejstříku trestů) vydaných v SRN  a určených k použití před úřady ČR k odstranění požadavku na tzv. vyšší ověření (apostila) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii.

Obecně platí, že všechny cizozemské úřední doklady musí být ještě před předložením českým úřadům úředně přeloženy do českého jazyka. Uvedená zásada se netýká některých veřejných listin (viz shora) vydaných v členských státech Evropské unie a určených k použití v členských státech Evropské unie, jsou-li vydávajícím orgánem opatřeny v souladu s výše uvedeným nařízením vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

 Vaše další dotazy můžete konzultovat na telefonním čísle +49 (0)30  226 38 131, -115 nebo -124.