deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zřízení zón ochrany ovzduší v některých velkých městech SRN

Informace o zřízení zón ochrany ovzduší v některých velkých městech SRN

Od 1. ledna 2008 byly zřízeny na základě směrnice EU 2005/64/ES v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Hannoveru a některých dalších městech SRN za účelem zlepšení životního prostředí tzv. zóny ochrany ovzduší ( Umweltzone). Jiná velká města toto opatření chystají (seznam německých měst, v nichž je tato zóna zřízena, lze nalézt na stránce www.umwelt-plakette.de). Jedná se de facto o zákaz provozu motorových vozidel s vysokým obsahem škodlivých výfukových zplodin v centrech těchto měst, z něhož budou vyňata pouze vozidla opatřena příslušnou známkou (nálepkou). Vjezdy motorových vozidel do zřízených zón budou upraveny v závislosti na množství emisí, které dané vozidlo uvolňuje do životního prostředí. Opatření se vztahuje v plném rozsahu na veškerá vozidla (včetně těch, která jsou registrovaná v zahraničí) vjíždějící do chráněné zóny, bez ohledu na druh pohonné látky. V souvislosti s tímto opatřením se v těchto městech zavádí nové dopravní značení, příslušné druhy známek (nálepek) a stanoví se výjimky z tohoto nařízení. Vozidla jsou podle množství škodlivin zařazena do čtyř skupin a označena barevnými známkami (nálepkami) opatřenými čísly jednotlivých skupin (červená nálepka "2", žlutá "3" a zelená "4"), přičemž vozidlo, které obdrží zelenou plaketu s číslem "4" uvolňuje do ovzduší nejnižší obsah škodlivin. Vozidlo, které bude zařazené do skupiny číslo "1" nebude mít žádnou plaketu a nebude mít tedy možnost vjezdu do jednotlivých zón. Porušení povinnosti vyplývající z tohoto opatření (t.j. při vjezdu do označené zóny bez příslušné známky) může být sankcionováno pokutou (např. v Berlíně 40 EUR).

Počínaje 1. 1. 2010 bude vjezd do chráněné zóny umožněn pouze vozidlům se zelenou známkou (nálepkou).

Podrobnosti k tomuto opatření, včetně vymezení zóny ochrany ovzduší a návodu k získání příslušných známek (nálepek), lze nalézt na webových stránkách jednotlivých měst: Berlín ( www.berlin.de/umweltzone), Kolín nad Rýnem ( www.koeln.de) a Hannover ( www.hannover.de) atd. Užitečné informace včetně možnosti objednání nálepky přes internet u komerčního zprostředkovatele jsou k dispozici na webové stránce www.umwelt-plakette.de nebo www.car-germany.de.

V Berlíně je příslušným správním místem, kde lze známku (nálepku) získat, případně žádat o povolení výjimky z této povinnosti Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten, Ferdinand-Schultze-Strasse 55, 13055 Berlin. Pořízení nálepky při osobní návštěvě v úředních hodinách tohoto úřadu stojí 5 EUR, vyžaduje se zásadně předložení technického průkazu vozidla.

Českým autoturistům se tedy doporučuje informovat se před návštěvou velkých německých měst na jejich webových stránkách o zřízení zóny a jejím rozsahu a, pokud nemají vozidlo opatřeno příslušnou známkou, do těchto zón nevjíždět.