deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o žití - ZMĚNA - od 01.07.2022 je opět třeba ověřovat podpis na velvyslanectví

Z důvodu pandemie nemoci COVID-19 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) akceptuje potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce, pouze však do 30.06.2022. Osoby pobírající důchod z ČR nemusí proto navštěvovat konzulární oddělení našeho velvyslanectví za účelem ověření podpisu na formuláři „Potvrzení o žití“. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu

Vlastnoručně podepsané Potvrzení o žití lze do odvolání zasílat poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika. Pokud není vlastnoruční podpis důchodce úředně ověřen, je třeba na Potvrzení o žití uvést vždy též důvod, proč nebylo možné podpis úředně ověřit, např. doporučení vládních orgánů k omezení sociálních kontaktů. Bez uvedení tohoto důvodu nebude potvrzení akceptováno.

!!! POZOR !!! TOTO PLANÍ POUZE DO 30.06.2022. OD 01.07.2022 BUDE ČSSZ OPĚT STANDARDNĚ VYŽADOVAT, ABY VLASTNORUČNÍ PODPIS NA TISKOPISU POTVRZENÍ O ŽITÍ BYL ÚŘEDNĚ OVĚŘEN.

Pokud důchodce zasílá Potvrzení o žití e-mailem, je nutné, aby Potvrzení o žití vyplnil, vlastnoručně podepsal, následně naskenoval anebo ofotografoval a odeslal je v příloze e-mailu na adresu e-podatelny ČSSZ: posta@cssz.cz. I zde je potřeba vždy uvést důvod, proč nebylo možné podpis úředně ověřit.

Podotýkáme, že na e-mail zaslaný na adresu elektronické podatelny ČSSZ posta@cssz.cz, který není opatřen uznávaným elektronickým podpisem, je jako odpověď vždy automaticky generovaná zpráva s poučením: „…pokud není datová zpráva podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, musí být takové podání dle platných zákonných přepisů doplněno do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem, jinak se jím ČSSZ nebude dále zabývat…“. Na tuto automaticky generovanou zprávu není ve výše uvedených mimořádných případech nutné brát zřetel, ČSSZ takové podání (e-mail) zpracuje běžným způsobem a výplatu důchodu na základě Potvrzení o žití za zpětné období od naposledy vyplaceného důchodu standardně zařídí a poukáže.

Vícejazyčné formuláře Potvrzení o žití naleznete na webových stránkách ČSSZ na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu/.