deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k vízovému řízení

Osobní návštěva za účelem vyřízení vízových záležitostí je možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy: konsulat_berlin@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany vízového úseku.


 

Na Velvyslanectví České republiky v Berlíně mohou po předchozím objednání žádat o pobytová oprávnění cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území Německa  a Dánska. Žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt mohou podat po předchozím objednání rovněž občané států uvedených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb.

Objednání termínu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt lze učinit výhradně na e-mailové adrese konsulat_berlin@mzv.cz  (nelze se objednávat telefonicky).

E-mailová žádost o termín musí obsahovat potřebné informace - viz https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/dulezite_upozorneni_pro_zadatele_o_vizum.html

Na maily s žádostí o termín, odeslané bez shora uvedených náležitostí, nebude brán při přidělování termínu  zřetel.

Velvyslanectví České republiky v Berlíně v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad, vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Doklad musí být opatřen příslušným vyšším ověřením a úředním překladem do českého jazyka.

Jakmile bude žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt schválena Ministerstvem vnitra ČR,  musí žadatel před vyznačením dlouhodobého víza (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) do pasu cizince předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění:

  1. v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90 dnů pobytu na území České republiky a na zbývající dobu pobytu současně doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a. s. (lze sjednat také on-line),

  2. nebo cizinec může předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s  Pojišťovnou VZP, a. s., na celu dobu povoleného pobytu na území (pojištění lze sjednat on-line). 

https://www.pvzp.cz/cs/ 

Z důvodu uzavření mezinárodní dohody o  spolupráci v oblasti zdravotnictví a sociálním zabezpečení není cestovní zdravotní pojištění požadováno po občanech Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Japonska, Kuby, Makedonie, Srbska, Tuniské republiky a Turecka. Tato výjimka platí také pro účastníky stipendijního programu Erasmus Mundus, Fulbrightova stipendijního programu, Evropské dobrovolné služby programu EK Mládež v akci a držitele Evropského průkazu o zdravotním pojištění EHIC vydaného jiným členským státem EU a průkazu GHIC vydávaného Velkou Británií.

Další informace o řízení o vízech / pobytovém povolení viz webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR.