deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celá Česká republika je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo

Celé území České republiky je od 25. 9. 2020 označeno spolkovou vládou za rizikovou oblast. Osoby, které přijíždějí do SRN a v posledních 14 dnech před vstupem do SRN pobývaly na území ČR, podléhají tedy omezení při vstupu do Německa. Hranice do Německa zůstávají otevřené, probíhají  však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení hrozí vysoké pokuty. 

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce:

Každý, kdo přijíždí do Německa a během posledních 14 dnů pobýval na území ČR,  je povinen se neprodleně odebrat do 14-denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa. Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. Atest musí být v německém, či anglickém jazyce. Všem držitelům negativního testu doporučujeme jej po 14 dnů uchovat pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů.

Výše uvedené pravidlo je platné v celém Německu. Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

  1. Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).
  2. Pro nezbytně nutné a neodkladné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
  3. Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).
  4. Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).
  5. pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Další výjimky doporučujeme ověřit u příslušných německých úřadů - viz odkazy v níže přiložené tabulce a na stránce velvyslanectví Německa v Praze.

Výjimky v nařízeních jednotlivých spolkových zemí je možné nalézt pod odkazy níže v tabulce:

Spolková země

Hotline koronavirus

Odkazy na FAQ

Baden-Württemberg

+49(0)71190439555

↗ Link

Bayern

+49(0)89122220

↗ Link

Berlin

+49(0)3090282828

↗ Link

Brandenburg

+49(0)3318665050

↗ Link

Bremen

+49(0)421115

↗ Link

Hamburg

+49(0)40428284000

↗ Link

Hessen

+49(0)61132111000

↗ Link

Mecklenburg-Vorpommern

+49(0)38558811311

↗ Link

Niedersachsen

+49(0)5111206000

↗ Link

Nordrhein-Westfalen

+49(0)21191191001

↗ Link

Rheinland-Pfalz

+49(0)6131967777

↗ Link

Saarland

+49(0)6815014422

↗ Link

Sachsen

+49(0)8001000214

↗ Link

Sachsen-Anhalt

+49(0)3452980363

↗ Link

Schleswig-Holstein

+49(0)43179700001

↗ Link

Thüringen

+49(0)36157332118

↗ Link

Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde.

Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován Robert-Koch-Institutem s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci – viz zde.