deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR

Spolková vláda SRN rozhodla, že od 1. 6. 2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší. V platnosti však zůstávají omezení pro vstup na území Německa v případě, že by v budoucnu byla nějaká země či oblast zařazena na seznam oblastí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet).

S účinností od 9. 4. 2022 byla zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. 


VSTUP NA ÚZEMÍ NĚMECKA

Od 1. 6. 2022 se ruší všechna protiepidemická opatření pro vstup do Spolkové republiky Německo ze zahraničí. Není třeba již disponovat dokladem o bezinfekčnosti. Tento stav bude platit do 31. 1. 2023.

Omezení pro vstup budou platit jen v případě, pokud v budoucnu bude na seznam zemí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet) zařazena nějaká země či oblast  - viz níže.

Nařízení o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 jsou zveřejněna na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN.

 

PŘÍJEZD ZE ZEMĚ S NEBEZPEČNOU MUTACÍ VIRU (NETÝKÁ SE ČESKÉ REPUBLIKY)

Zůstává povinnost registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území  země nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet). Seznam zemí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha. V současnosti se na seznamu nevyskytuje žádná země.  RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Neočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 3 měsících infekci SARS-Cov-2, by musely po příjezdu z těchto zemí do Německa do 14denní karantény. 

Povinná digitální registrace příjezdu do Německa na adrese: https://www.einreiseanmeldung.de bude platit pouze pro cestující z oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Cestující do SRN budou muset disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu, nebo mít toto potvrzení digitálně). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti bude muset daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci bude nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ho předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, bude muset být provedena náhradní registrace písemnou formou Náhradní příjezdový formulář (PDF, 231 KB)     Náhradní příjezdový formulář - německy (PDF, 227 KB).  V tomto případě bude třeba do 24 hodin po příjezdu provést registraci online nebo písemný formulář zaslat poštou na: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim. COVID-19: entry and quarantine regulations in Germany - Federal Foreign Office (auswaertiges-amt.de). V případě cesty vlakem nebo lodí může být registrace provedena v dopravním prostředku během cesty.

 


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde

Obecně platí v Německu povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen ve veřejné dálkové dopravě (vyjma letecké dopravy od 1.10.2022), v nemocnicích a pečovatelských zařízeních, kde od 1.10.2022 bude vyžadován aktuální negativní antigenní test či PCR test na přítomnost koronaviru, a u lékaře. Ve veřejné dopravě mohou děti od 6 do 13 let a personál přepravní společnosti nosit jen chirurgické roušky místo respirátoru (FFP2).

Spolkové země mohou nařídit ve své kompetenci nošení respirátorů (FFP2) v městské, příměstské a regionální dopravě a ve veřejných prostorech v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a gastronomie. Výjimku z povinnosti nošení respirátoru budou mít občané, kteří se prokáží aktuálním negativním antigenním testem či PCR testem na COVID-19. Tato výjimka může být rozšířena i na osoby, které prokáží, že byly nedávno (max. před 3 měsíci) očkovány proti COVID-19 nebo prodělaly nemoc COVID-19. Ve školách mohou spolkové země nařídit nošení chirurgických roušek dětem od 5. ročníku základní školy a personálu školy a povinnost se testovat na přítomnost koronaviru v mateřských školách, školách a dalších zařízeních (ubytovny pro uchazeče o azyl, bezdomovce, věznice, dětské domovy, apod.). 

V případě, že je v některých okresech či spolkových zemích Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná ochranná opatření (např. nošení respirátorů či chirurgických roušek na venkovních hromadných akcích, kde nemohou být dodržovány rozestupy 1,5 metru, omezení počtu osob při akcích ve vnitřních prostorech a kontrola dodržování rozestupů, povinnost pro provozovatele obchodů, podniků, zařízení a kulturních a sportovních akcí vypracovat plán opatření proti šíření koronaviru).  

Od 1.10.2022 budou v Německu považovány za plně očkované osoby občané, kterým byly aplikovány 3 očkovací dávky proti COVID-19.  Výjimku tvoří občané se 2 očkovacími dávkami, kteří měli před první dávkou onemocnění COVID-19 prokázané protilátkami, nebo před aplikací druhé dávky prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem, nebo po 2. dávce očkování prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem a od tohoto testu již uplynulo 28 dní. Na rozdíl od uplynulé zimy však nebude stav očkování rozhodující pro přístup do restaurací, obchodů a kulturních a sportovních zařízení.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě prokázání nákazy nemocí COVID-19 pozitivním antigenním testem nebo PCR testem je nařízena samoizolace 5 dnů.  K ukončení samoizolace není nutný negativní antigenní test, ale doporučuje se vyléčení z nemoci negativním antigenním testem prokázat (negativní test je povinný pouze v případě personálu nemocnic a pečovatelských zařízení).   Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženou osobou, nemají povinnost zůstat v karanténě, nicméně se doporučuje omezit osobní kontakty a denně se testovat na přítomnost koronaviru. Bližší informace naleznete zde.

V některých spolkových zemích (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Šlesvicko-Holštýnsko a od 26.11.2022 také Porýní-Falcko) již neplatí 5denní samoizolace po nákaze nemocí COVID-19. V těchto spolkových zemích platí pouze povinnost nosit respirátor FFP2 mimo vlastní domácnost 5 dní po zjištění nákazy. Infikované osoby nemohou navštěvovat nemocnice, pečovatelská zařízení a věznice a pracovat v nich. 5denní samoizolace je přesto v těchto spolkových zemích doporučená, má-li infikovaná osoba symptomy. Samoizolace by měla být ukončena 48 hodin po odeznění symptomů, nebo 10 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Konzulární působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: 004930/226380, nouzová linka: 0049 170 247 9956

Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany,
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.
Tel.: 0049-351 65 56 711, nouzová linka: 0049171/7672601.

Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München 

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falc

Tel.: 0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43, nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

 


NÁVRAT DO ČR

Od 9. 4. 2022 se veškerá protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí  ruší. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 

Generální konzulát ČR v Mnichově

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Generální konzulát ČR v Düsseldorfu

Velvyslanectví SRN v Praze

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID