deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR

Spolková vláda SRN rozhodla, že od 1. 6. 2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší. V platnosti však zůstávají omezení pro vstup na území Německa v případě, že  je nějaká země či oblast zařazena na seznam oblastí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet). 

S účinností od 9. 4. 2022 byla zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. 


VSTUP NA ÚZEMÍ NĚMECKA

Od 1. 6. 2022 se ruší všechna protiepidemická opatření pro vstup do Spolkové republiky Německo ze zahraničí. Není třeba již disponovat dokladem o bezinfekčnosti. Tento stav bude platit do 7.4. 2023.

Omezení pro vstup platí jen v případě, pokud je na seznamu zemí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet) zařazena nějaká země či oblast  - viz níže.

Nařízení o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 jsou zveřejněna na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN.

 

PŘÍJEZD ZE ZEMĚ S NEBEZPEČNOU MUTACÍ VIRU (NETÝKÁ SE ČESKÉ REPUBLIKY)

Seznam zemí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha.  RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Neočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 3 měsících infekci SARS-Cov-2, musí po příjezdu z těchto zemí do Německa do 14denní karantény. 

V současnosti není v seznamu oblastí s nebezpečnou mutací viru zařazena žádná země. 

V novele nařízení o vstupu na území SRN v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 ze dne 6.1.2023 byla zavedena možnost pro příslušné německé úřady nařídit provádění namátkových testů cestujících z oblastí s nebezpečnou mutací viru po příjezdu na území SRN.  Budou prováděny antigenní testy a v případě, že bude antigenní test pozitivní, bude proveden ještě potvrzující PCR test a sekvenování daného vzorku.

 


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde

Obecně platí v Německu povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen v nemocnicích, pečovatelských zařízeních a u lékaře, a to do 7.4.2023.  

Spolkové země mohou nařídit ve své kompetenci nošení respirátorů (FFP2) v městské, příměstské a regionální dopravě a ve veřejných prostorech v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a gastronomie. V případě, že je v některých okresech či spolkových zemích Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná ochranná opatření.  

Od 1.10.2022 jsou v Německu považovány za plně očkované osoby občané, kterým byly aplikovány 3 očkovací dávky proti COVID-19.  Výjimku tvoří občané se 2 očkovacími dávkami, kteří měli před první dávkou onemocnění COVID-19 prokázané protilátkami, nebo před aplikací druhé dávky prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem, nebo po 2. dávce očkování prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem a od tohoto testu již uplynulo 28 dní. Na rozdíl od uplynulé zimy však nebude stav očkování rozhodující pro přístup do restaurací, obchodů a kulturních a sportovních zařízení.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě prokázání nákazy nemocí COVID-19 pozitivním antigenním testem nebo PCR testem je nařízena samoizolace 5 dnů.  K ukončení samoizolace není nutný negativní antigenní test, ale doporučuje se vyléčení z nemoci negativním antigenním testem prokázat (negativní test je povinný pouze v případě personálu nemocnic a pečovatelských zařízení).   Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženou osobou, nemají povinnost zůstat v karanténě, nicméně se doporučuje omezit osobní kontakty a denně se testovat na přítomnost koronaviru. Bližší informace naleznete zde.

V některých spolkových zemích (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Šlesvicko-Holštýnsko, Porýní-Falcko, Sársko, Brémy, Dolní Sasko a v Durynsku) již neplatí 5denní samoizolace po nákaze nemocí COVID-19. V těchto spolkových zemích platí pouze povinnost nosit respirátor FFP2 mimo vlastní domácnost 5 dní po zjištění nákazy. Infikované osoby nemohou navštěvovat nemocnice, pečovatelská zařízení a věznice a pracovat v nich. 5denní samoizolace je přesto v těchto spolkových zemích doporučená, má-li infikovaná osoba symptomy. Samoizolace by měla být ukončena 48 hodin po odeznění symptomů, nebo 10 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Konzulární působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: 004930/226380, nouzová linka: 0049 170 247 9956

Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany,
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.
Tel.: 0049-351 65 56 711, nouzová linka: 0049171/7672601.

Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München 

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falc

Tel.: 0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43, nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

 


NÁVRAT DO ČR

Od 9. 4. 2022 se veškerá protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí  ruší. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 

Generální konzulát ČR v Mnichově

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Generální konzulát ČR v Düsseldorfu

Velvyslanectví SRN v Praze

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID