deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Berlíně jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s uvedeným ustanovením  zákona se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

Dokument   Vyvěšeno
Sopaj Sead - usnesení o zastavení řízení (PDF, 244 KB)   06.09.2022 - platnost do 21.09.2022
Thiyyathuparambil Gopalakrishnan Harikrishnan - rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zam. kartu (PDF, 2 MB)   14.09.2022 - platnost do 29.09.2022
Jose Jinto - rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zam. kartu (PDF, 2 MB)   20.09.2022 - platnost do 05.10.2022