deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Berlíně jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s uvedeným ustanovením  zákona se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

Druh dokumentu Název dokumentu Vyvěšeno
k ŽOV BERL201910300004 Výzva k odstranění vad žádosti (PDF, 2 MB) Od 16. 2. 2021 do 3. 3. 2021
k ŽOV BERL202101250001 Usnesení (PDF, 735 KB) Od 24. 2. 2021 do 11. 3. 2021