deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V neděli 4.12.2022 v 16:00 hod. končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů k volbám prezidenta republiky v lednu 2023

Připomínáme, že čeští občané, kteří  hodlají  ve dnech  13. a 14. ledna 2023, případně ve 2. kole ve dnech 27. a 28. ledna 2023 volit ve volbách prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR v Berlíně, mají bydliště na území Německa v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Berlíně (tj. občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy) a nejsou dosud zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším úřadem (např. z minulých voleb), musí nejpozději v zákonné lhůtě do neděle 4.12.2022 do 16:00 hod. podat nebo doručit žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím.

Žádost spolu s níže uvedenými dokumenty lze odevzdat  v kterýkoliv pracovní den od 8:30 do 11:00 hod. na konzulárním oddělení velvyslanectví (popř. na základě telefonické domluvy na telefonním čísle + 49 30 226 380 i mimo úřední hodiny), nebo ji  spolu s níže uvedenými dokumenty doručit poštou na adresu Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin,.

Za účelem zapsání do zvláštního seznamu voličů je třeba předložit nebo doručit:

žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

- originál pobytového přihlášení (Meldebescheinigung) nebo úředně ověřenou kopii, popř. originál či úředně ověřenou kopii německého dokladu totožnosti Personalausweis s uvedením adresy v Německu;

- originál platného českého pasu či občanského průkazu nebo úředně ověřenou kopii.

!!! Zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněn i v poslední dny lhůty, která připadá na sobotu 3.12.2022 a neděli 4.12.2022, a to mezi 8:00 - 16:00 hod. na adrese velvyslanectví Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín - v tomto případě kontaktujte prosím konzulární službu na telefonním čísle +49 170 247 99 56 !!!

Občané mohou též podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů na Honorárním konzulátu ČR v Hamburku v takovém termínu, aby žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů mohla být doručena alespoň elektronicky Velvyslanectví ČR v Berlíně do 4.12.2022.

Honorární konzulát ČR Hamburk, 20457 Hamburg, Werftstraße 5,   

tel. +49 (0)160 97826955, fax +49 (0)40 354 728, e-mail:  hamburg@honorary.mzv.cz,  úřední hodiny úterý 8:00 - 11:00 - po předchozí domluvě.

Po tomto datu nebude zápis do zvláštního seznamu voličů možný. Český občan, který se dostaví do volební místnosti na našem zastupitelském úřadu k volbám prezidenta republiky v pátek 13. ledna 2023 nebo v sobotu 14. ledna 2023, případně ve 2. kole ve dnech 27. ledna 2023 a 28. ledna 2023, bude moci odvolit pouze tehdy, pokud bude zapsán ve zmíněném zvláštním seznamu voličů nebo pokud předloží voličský průkaz, který mu na požádání vydá příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu v ČR či jiný zastupitelský úřad ČR v zahraničí, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto úřadem. Občané, kteří nepředloží voličský průkaz nebo kteří nebudou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů Velvyslanectví ČR v Berlíně, nebudou moci odvolit.

V prvním kole volby prezidenta republiky bude na výběr z 9 kandidátů.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Aktuálně lze podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví a požádat o voličský průkaz.

4. prosince 2022, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání anebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů.

29. prosince 2022  - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům.

6. ledna 2023 - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz pro 1. kolo volby prezidenta republiky poštou anebo datovou schránkou.

11. ledna 2023, 16:00 hod. - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu pro 1. kolo volby prezidenta republiky.

20. ledna 2023 – konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz pro případné 2. kolo volby prezidenta republiky poštou anebo datovou schránkou.

25. ledna 2023, 16:00 hod. – konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu pro případné 2. kolo volby prezidenta republiky.

VOLBY SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

pátek 13. ledna 2023 14.00 – 22.00 hod.

sobota 14. ledna 2023 8.00 – 14.00 hod.

 

a případné 2. kolo volby prezidenta republiky:

pátek 27. ledna 2023 14.00 – 22.00 hod.

sobota 28. ledna 2023 8.00 – 14.00 hod.

 

ve volební místnosti zastupitelského úřadu České republiky v Berlíně na adrese:

Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín

 

Více informací naleznete v záložce "volby" nebo na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR