deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

(Archivní článek, platnost skončena 16.03.2022 / 08:00.)

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021. Mimo území České republiky budou volby probíhat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou honorárních konzulátů.

Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra.

Během srpna byl spuštěn nový web Ministerstva vnitra ČR k volbám na http://www.mvcr.cz/volby/

Voliči na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí budou volit do Ústeckého kraje.

V příloze naleznete seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

Seznam kandidátních listin v Ústeckém kraji (PDF, 55 KB),   Čísla pro označení hlasovacích lístků polit. stran, hnutí a koalic (PDF, 212 KB)Čísla pro označení hlasovacích listků polit. stran, hnutí a koalic - abecední pořadí

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

VOLBY SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

pátek 8. října 14.00 – 22.00 hod.

sobota 9. října 8.00 – 14.00 hod.

ve volební místnosti zastupitelského úřadu České republiky v Berlíně na adrese:

Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín

 

UPOZORŇUJEME, ŽE Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 JE TŘEBA DODRŽOVAT ROZESTUPY 1,5 M A MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS HYGIENICKOU ROUŠKOU NEBO RESPIRÁTOREM TYPU FFP2!!! V PROSTORU VELVYSLANECTVÍ ČR V BERLÍNĚ BUDE K DISPOZICI DEZINFEKCE RUKOU.

 

Na Velvyslanectví ČR v Berlíně mohou volit čeští občané, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Berlíně a dále čeští občané, kteří předloží voličský průkaz.

Ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectví ČR v Berlíně mohou být zapsáni pouze občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectví ČR v Berlíně v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi platný český občanský průkaz, nebo  platný český cestovní, diplomatický či služební pas, příp. český cestovní průkaz.

Čeští občané, kteří nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Berlíně, mohou volit s voličským průkazem vydaným obecním nebo městským úřadem v ČR, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR podle místa jejich trvalého pobytu. Tito občané pak v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi působící při Velvyslanectví ČR v Berlíně spolu s platným českým občanským průkazem, nebo českým cestovním, diplomatickým či služebním pasem, příp. českým cestovním průkazem i voličský průkaz.

Občanům ČR zapsaným na voličském seznamu Velvyslanectví ČR v Berlíně může být vystaven voličský průkaz.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat buď osobně do středy 06. 10. 2021 do 16:00 hod., nebo v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslanou prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti poštou nebo datovou zprávou byl stanoven na pátek 01. 10. 2021. Voličský průkaz pro účely říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo mu jej zaslat na jím uvedenou adresu nejdříve ve čtvrtek 23. 09. 2021.

Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti, která je zřizována v budově Velvyslanectví ČR v Berlíně. Nejsou zasílány voličům předem poštou. Při příchodu do volební místnosti musí každý volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným českým dokladem totožnosti. Volič, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Berlíně a bude hlasovat na základě voličského průkazu, je povinen tento voličský průkaz následně odevzdat.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů Velvyslanectví ČR v Berlíně bylo možné předat nebo doručit velvyslanectví nejpozději dne 29. 08. 2021.