deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Pro podání žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání.

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů                               

Já, níže podepsaný/níže podepsaná/ žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím  České republiky ve Spolkové republice Německo.

Příjmení a jméno, případně jména:

…………………………………………......…………………………………………………..

Rodné číslo, případně datum, místo a stát narození:

 …………………………………………………………………………………………………..

Bydliště:

………………………………………………………………………………….......................

Kontakt:

Telefonní číslo: ………………………………………………………..........................

E-mailová adresa: ………………………………………………………………............

Doručovací adresa: ……………………………………………………………………....

Potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů si přeji:*

  • vyzvednout osobně na konzulárním oddělení velvyslanectví

  • zaslat poštou na uvedenou doručovací adresu

 


* Označte jednu z možností.

..................................................................                 ......................................................

         místo a datum                                                 vlastnoruční podpis (není třeba úředně ověřovat)

 

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů lze zaslat faxem na č. + 49 30 226 38 161, případně poštou

Žádost lze doručit osobně, poštou na adresu velvyslanectví (Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín) nebo faxem (+49 30 226 38161), popř. lze požádat o vyškrtnutí ústně při osobní návštěvě velvyslanectví. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující (uznat lze pouze žádost zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem).