deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání.
Pozor - žádost je třeba doručit nebo předat zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění).

                        Žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů

                               

            Žádám o zapsání do zvláštního seznamu voličů, vedeného ZÚ ČR v Berlíně.

Příjmení a jméno, případně jména: …………………………………………………………………………………….........................

Rodné číslo: ………………………………………………………………………………………

Bydliště v SRN: …………………………………………………………………………………......

 V případě, že žadatel nemá přiděleno rodné číslo je nutno dále uvést:

Pohlaví:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Stát narození:

Poslední trvalé bydliště v ČR:

 

……………………………………………………………………………………………

Kontaktní spojení:

Tel.č., případně e-mailová adresa:

……………………………………………………………………………………………

..................................................................                 .............................................................

         místo a datum                                                                podpis

 

 

 

Upozornění:

 

Pokud tuto žádost doručíte osobně na zdejší ZÚ, předložíte:

k prokázání totožnosti – Váš platný cestovní doklad nebo platný občanský průkaz

k prokázání pobytu –  potvrzení o pobytu v územním obvodu zdejšího ZÚ (zejm. Meldebescheinigung)

k prokázání občanství ČR – Váš  platný cestovní doklad ČR, nebo platný občanský průkaz ČR (tyto doklady jsou současně i dokladem totožnosti) nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny.

 

Pokud žádost budete zasílat v poštovním styku, přiložte originál, nebo úředně ověřenou kopii těchto dokladů:

k prokázání totožnosti - Váš  platný cestovní doklad  nebo platný  občanský průkaz 

k prokázání pobytu - Vaše potvrzení o  pobytu v  územním obvodu ZÚ  (např. Meldebescheinigung)

k prokázání občanství - Váš  platný cestovní doklad ČR nebo platný občanský průkaz ČR nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny.