deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: https://pixabay.com/p-2586557/?no_redirect
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V neděli 29.8.2021 v 16.00 hod. končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

(Archivní článek, platnost skončena 17.09.2021 / 19:00.)


 

Připomínáme, že čeští občané, kteří  hodlají  ve dnech  8. a 9. října 2021 volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Velvyslanectví ČR v Berlíně, mají bydliště na území Německa v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Berlíně (tj. občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy) a nejsou dosud zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším úřadem (např. z minulých voleb), musí nejpozději v zákonné lhůtě do neděle 29. srpna 2021 do 16:00 hod. podat nebo doručit žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím.

Žádost spolu s níže uvedenými dokumenty lze odevzdat  v kterýkoliv pracovní den od 8:30 do 11:00 hod. na konzulárním oddělení velvyslanectví (popř. na základě telefonické domluvy na telefonním čísle + 49 30 226 380 i mimo úřední hodiny), nebo ji  spolu s níže uvedenými dokumenty doručit poštou na adresu 10117 Berlin, Wilhelmstraße 44.

Za účelem zapsání do zvláštního seznamu voličů je třeba předložit nebo doručit:

- žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

- originál pobytového přihlášení (Meldebescheinigung) nebo úředně ověřenou kopii, popř. originál či úředně ověřenou kopii německého dokladu totožnosti Personalausweis s uvedením adresy v Německu;

- originál platného českého pasu či občanského průkazu nebo úředně ověřenou kopii.

!!! Zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněn i v poslední dny lhůty, která připadá na sobotu 28.8. a neděli 29.8., a to mezi 8:00 - 16:00 hod. na adrese velvyslanectví Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín - v tomto případě kontaktujte prosím konzulární službu na telefonním čísle +49 170 247 99 56 !!!

Po tomto datu nebude zápis do zvláštního seznamu voličů možný. Český občan, který se dostaví do volební místnosti na našem zastupitelském úřadu k volbám do Poslanecké sněmovny v pátek 8. října 2021 nebo v sobotu 9. října 2021, bude moci odvolit pouze tehdy, pokud bude zapsán ve zmíněném zvláštním seznamu voličů nebo pokud předloží voličský průkaz, který mu na požádání vydá příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu v ČR či jiný zastupitelský úřad ČR v zahraničí, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto úřadem. Občané, kteří nepředloží voličský průkaz nebo kteří nebudou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů Velvyslanectví ČR v Berlíně, nebudou moci odvolit.

Voliči na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí budou volit do Ústeckého kraje. Seznam zaregistrovaných kandidát. listin v ústeckém kraji (PDF, 55 KB)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Aktuálně lze podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví a požádat o voličský průkaz.

29. srpna 2021, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání anebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů.

23. září 2021  - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům.

1. října 2021 - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz poštou anebo datovou schránkou.

6. října 2021, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu. Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

 

VOLBY SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

pátek 8. října 14.00 – 22.00 hod.

sobota 9. října 8.00 – 14.00 hod.

ve volební místnosti zastupitelského úřadu České republiky v Berlíně na adrese:

Wilhelmstraße 44, 10117 Berlín

 

Více informací naleznete v záložce "volby"