deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Saská pravidla pro příjezd z ČR

Níže uvádíme saská pravidla pro cestování z ČR do Saska. Upozorňujeme, že cestující musí současně respektovat i pravidla stanovená českou vládou - viz náš článek

Německo na cestovatelském semaforu od 16. 11. 2020 červenou zemí | Generální konzulát České republiky Drážďany (mzv.cz)


Osoby přijíždějící z České republiky, která je v tuto chvíli považována Německem za rizikovou oblast, mají od 31.12.2020 povinnost nastoupit okamžitě po příjezdu do desetidenní domácí karantény. Zároveň jsou povinni předložit příslušné hygienické stanici (Gesundheitsamt) negativní PCR či antigenní test, který byl proveden do 24 hodin před příjezdem v ČR či do 48 hodin po příjezdu v Sasku. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech absolvováním dalšího negativního testu na koronavirus.

Od 11.1.2020 se zpřísňují podmínky vstupu pendlerů. Ti budou povinni absolvovat 2x týdně PCR či antigenní test na koronavirus (na vlastní náklady, resp. na náklady zaměstnavatele).
 

Výjimky z povinnosti karantény i testování:

- osoby, které přijíždějí na dobu kratší než 12 hodin za důležitým účelem, což není není nákup nebo soukromá účast na kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akci nebo veřejné slavnosti

- osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných 1. stupně, manžela nebo partnera s nímž nežijí ve společné domácnosti nebo na základě střídavé rodičovské péče

- osoby, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové oblasti z nezbytných důvodů cestují za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a pravidelně se alespoň jednou týdně vracejí do svého bydliště (pendleři) - POZOR: od 11.1.2020 nutnost testování 2x týdně.

- osoby, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravidelně cestují do Saska za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a alespoň jednou týdně se vracejí do svého bydliště (pendleři) - POZOR: od 11.1.2020 nutnost testování 2x týdně.

- osoby (mimo pendlery), které přijíždějí do Saska na omezenou dobu max. 72 hodin z nezbytných důvodů souvisejících s výkonem jejich zaměstnání, studia nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržovaly v rizikové oblasti (např. obchodníci)

- zaměstnanci ve zdravotnictví pro neodkladné zdravotní ošetření (např. v souvislosti s transplantací)

- zaměstnanci v oblasti přeshraniční dopravy (např. řidiči nákladních aut a piloti)

Z karantény jsou vyjmuty i tyto osoby, ale za podmínky předložení negativního korona testu, který nesmí být starší 48 hodin:

- osoby, jejichž činnost je nezbytná pro právní styk, zastupitelstva, popř. orgány EU, diplomatické styky a správu

- osoby, jejichž činnost je nezbytná pro fungování zdravotnictví

- osoby, které přijíždějí z důvodu návštěvy příbuzných ve 2. stupni

- osoby, které přijíždějí z důvodu neodkladného lékařského ošetření

 

Povinná je rovněž elektronická registrace při příjezdu. Z povinnosti elektronické registrace při příjezdu jsou vyjmuty osoby přijíždějící na méně než 24 hodin.

Níže link na ochrannou vyhlášku:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf

na karanténní vyhlášku obsahující úpravy ze dne 16.11.2020:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung-2020-10-30-Konsol-Lesefassung-2020-11-16.pdf

Webové stránky Generálního konzulátu ČR v Drážďanech