deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překračování hranic se SRN

Vláda rozšířila okruh cizinců, kteří mohou za stanovených podmínek vstoupit na území Česka. Usnesení navíc dává občanům České republiky (ČR) možnost vyhnout se při návratu karanténě, pokud předloží maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19. U pendlerů končí povinnost vycestovat ve 14denním cyklu. Pokud pravidelně předloží negativní test, mohou cestovat za prací každý den.

 

Toto lékařské potvrzení o výsledku testu (vzor tiskopisu je ke stažení zde ) je nutné předložit při hraniční kontrole.

S dotazy ohledně možnosti provedení a potvrzení negativního výsledku PCR testu na COVID-19 na území SRN doporučujeme obrátit se přímo na Úřad veřejného zdraví (Gesundheitsamt) v místě plánovaného pobytu. Místně příslušný úřad veřejného zdraví naleznete na webové stránce Institutu Roberta Kocha v Berlíně.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV ČR i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a s tím spojené komplikace v dopravě.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

2.  VSTUP NA ÚZEMÍ SRN A TRANZIT

Aktuální informace o vstupu na území Německa najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra SRN (v němčině)

nebo na stránkách Velvyslanectví SRN v Praze (v češtině).

Podle toho je vstup na území Německa povolen mj. v následujících případech:

 • osoby s německou státní příslušností
 • osoby s povolením k pobytu v Německu
 • osoby s bydlištěm v Německu
 • přeshraniční pracovníci (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady)
 • osoby se závažnými důvody pro vstup do země (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady). O vstupu rozhodne příslušník daného orgánu na místě.

Závažnými důvody mohou být např.:

 • termín u lékaře nebo zdravotní ošetření (např. fyzioterapie). Je třeba předložit příslušné lékařské potvrzení/doklad.
 • návštěva manžela/manželky, životního partnera/partnerky, druha/družky
 • návštěva příbuzných
 • výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, to zahrnuje i vzájemný odvoz/vyzvednutí
 • účast na důležitých rodinných událostech, jako jsou svatby, pohřby, náboženské obřady, i pro jiné osoby než rodinné příslušníky
 • vstup za účelem vzdělávání, studia, návštěvy školy, vč. mateřských škol
 • péče a údržba vlastních pozemků, pronajatých bytů, najatých ploch apod.
 • účast úředním jednání
 • péče o zvířata.

Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí cestovat do, resp. vycestovat ze Spolkové republiky Německo. To platí i pro osoby vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup na území SRN je tedy stále zásadně možný pouze ze závažných důvodů, nově však bude možné cestovat do Německa rovněž z rodinných či osobních důvodů. Vstup do země za účelem turismu či nákupů je stále zakázaný.

3. DOPRAVA:

VLAKOVÉ,  AUTOBUSOVÉ a LETECKÉ spojení se postupně obnovuje.

Aktuálně  je obnovena mezinárodní železniční a autobusová linka do Berlína.

Letecké linky do SRN naleznete zde.

Existuje i možnost železniční vnitrostátní přepravy na německé straně k českým hranicím – viz webová stránka GK Mnichov.

Informace k vlakovým spojům jsou dostupné na internetových stránkách německých drah.

4. OPATŘENÍ:

Spolková republika Německo a jednotlivé spolkové země se dohodly na zrušení povinné karantény při vstupu na území Spolkové republiky Německo z jiného členského státu EU, státu schengenského prostoru a Velké Británie za předpokladu, že bude celkový počet nových případů nákazy v daném státě za posledních sedm dnů nižší než 50 případů na 100 000 obyvatel. Na webové stránce Robert-Koch-Institutu se lze informovat, na které evropské státy  se toto pravidlo vztahuje.

Informujte se prosím na webových stránkách spolkové země, do níž se chystáte cestovat, zda příp. kdy došlo ke zrušení povinné karantény pro občany členských států EU a jaké předpisy platí pro občany třetích států.

V jednotlivých zemích platí povinnost nosit roušky k zakrytí dýchacích cest. Např. v Berlíně je povinné nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy a v obchodech. 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Stránky Ministerstva vnitra SRN

Stránky Ministerstva zahraničí SRN

Stránky Velvyslanectví SRN v Praze.

Stránky Zemského úřadu Berlín