deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německý strategický dialog

Česko-německý strategický dialog vzešel z iniciativy předsedy vlády ČR B. Sobotky, který ministra zahraničních věcí ČR v polovině roku 2014 pověřil přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

Na základě pověření české vlády na začátku července r. 2015 podepsal český ministr zahraničí se svým spolkovým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem Společné prohlášení k Česko-německému strategickému dialogu coby nové platformě česko-německých vztahů. Tato platforma vychází z dosavadní smluvní základny, zejména Smlouvě o dobrém sousedství z r. 1992 a Česko-německé deklarace z r. 1997. Cílem dialogu je nejen propojení téměř všech rezortních ministerstev, Úřadu vlády a dalších relevantních aktérů s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také společné definování dlouhodobějších, strategických cílů na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. Vedle v rámci Strategického dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, inovace, rozvoj společné infrastruktury, boji proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve školství, kultuře či zdravotnictví, je tak jednou ze stěžejních oblastí česko-německé spolupráce oblast zahraniční, unijní a bezpečnostní politiky. V kontextu aktuálního vývoje byla v lednu 2016 v rámci strategického dialogu zřízena i platforma k migraci při pracovní skupině 1 - zahraniční a evropská politika.

Koordinátory Strategického dialogu je na české straně zástupce náměstka sekce evropské a ředitel odboru států střední Evropy Tomáš Kafka, který převzal tuto funkci v listopadu 2018 od náměstka sekce evropské a následně velvyslance ČR při EU Jakuba Dürra. Na německé straně je koordinátorem velvyslanec SRN v Praze Christoph Israng, který tuto roli převzal v srpnu 2017 od vrchního ředitele pro Evropu MZV SRN Martina Kotthause.

První vyhodnocení činnosti pracovních skupin proběhlo v lednu 2017, zároveň s 20. výročím od podepsání Česko-německé deklarace. Ministři zahraničních věcí na základě tohoto zhodnocení podpořili pokračování Strategického dialogu a stanovili termín dalšího vyhodnocení na rok 2019.

přílohy

Společné prohlášení 1 MB PDF (Acrobat dokument) 10.10.2019

Společný dokument k evaluaci 33 KB DOC (Word dokument) 10.10.2019

Pracovní skupiny_Abeitrsgruppen 52 KB PDF (Acrobat dokument) 11.10.2019