deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock.com/xtoch
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé investice švýcarských penzijních fondů do perspektivních inovativních technologií

Penzijní fondy budou moci ve Švýcarsku snadněji investovat do inovativních a perspektivních technologií. Spolková rada rozhodla o vytvoření nové investiční kategorie pro nekótované investice. 

Švýcarsko zavádí tuto novou investiční kategorii prostřednictvím změn vyhlášky o zaměstnaneckém důchodu, pozůstalostních a invalidních penzijních plánech a vyhlášky o investičních fondech. Příslušné změny dvou nařízení v oblasti zaměstnaneckých důchodů vstoupily v platnost 1. ledna 2022.

Jak funguje švýcarský penzijní systém

Ve Švýcarsku je zaveden třípilířový penzijní systém.

I. pilíř (AHV) financuje zaměstnanec i zaměstnavatel, dohromady 10,6 % z platu. Jedná se o systém podobný státnímu důchodu v Česku. Důchod se vyplácí ve věku 65 let u mužů a 64 let u žen. Tento systém pamatuje i na vyrovnání inflace.

II. pilíř (BVG) financuje zaměstnanec i zaměstnavatel minimálně stejným procentem odváděným z platu zaměstnance. V závislosti na věku zaměstnance je výsledný příspěvek 7 %, 10 %, 15 % a 18 %. Zákon předepisuje pro tento pilíř závazné požadavky a limity jak s nimi může, nebo nemůže být nakládáno. Peníze jsou spravovány penzijními fondy, kterých ve Švýcarsku existuje kolem 1500. Fondy mají tyto peněžní prostředky za úkol svým klientům spravovat a zhodnocovat. Inflační vyrovnání není povinné. Celkový kapitál, který penzijní fondy ve Švýcarsku dohromady spravují, představuje zhruba 1 000 miliard švýcarských franků. 

Cílem I. a II. pilíře je zaručit zaměstnanci alespoň 60% dřívějšího příjmu.

III. pilíř (PE) je dobrovolný, i když i v něm určuje limity a požadavky zákon. Jde vlastně o privátní důchodové spoření, které je atraktivní především díky daňovým výhodám. Vložené prostředky jsou ukládány u banky nebo pojišťovny. Jsou úročeny vyšším procentem než na běžných účtech, zdaňují se zvlášť nižší sazbou a nepodléhají dani z příjmu a z majetku. Úspory lze vybírat již pět let před odchodem do důchodu. Existuje řada výjimek umožňujících ještě dřívější výběr, jako např. zakoupení nemovitosti, založení firmy, invalidita nebo odchod do zahraničí.

Nová úprava vyhlášky o zaměstnaneckém důchodu

Právě peníze z II. pilíře mohou být díky změnám od 1. ledna 2022 dlouhodobě investovány do perspektivních inovativních technologií. Investice do nekótovaných švýcarských společností lze od roku 2022 uvádět jako samostatnou kategorii v katalogu investic přípustných pro penzijní fondy, které do nich mohou investovat až 5 % objemu spravovaných aktiv. Dříve musely být tyto investice uvedeny v kategorii „alternativní investice“ a jejich limit činil 15 %. Rozsah, v jakém penzijní fond může a chce limit využít, závisí na jeho schopnosti řídit rizika. Odpovědnost pak zůstává výhradně na příslušném orgánu penzijního fondu.

Tři mouchy jednou ranou

Investice do nových technologií mohou být pro penzijní fondy velmi přínosné. Za prvé penzijním fondům nabízí možnost dlouhodobě vyššího výnosu. Za druhé slouží k lepší finanční podpoře inovativních a nadějných mladých společností. Za třetí přispívá k vytváření nových pracovních míst.

Tím, že umožnilo penzijním fondům snadněji investovat do perspektivních technologií a nadějných firem, Švýcarsko opět posiluje svou pozici inovativní technologické země a může dál držet krok s globální konkurencí. Pouhý zlomek procenta z celkového objemu přibližně 1 000 miliard švýcarských franků na účtech švýcarských penzijních fondů totiž představuje velkou částku a může být významným příspěvkem k posílení potenciálu švýcarské ekonomiky. Švýcarská vláda tímto krokem uznává hospodářský význam rizikového kapitálu, který v celosvětové konkurenci inovací výrazně vzrostl.

Příležitost pro české start-upy?

Penzijní fondy mohou investovat aktiva výhradně do společností, které mají sídlo nebo provozovnu ve Švýcarsku. Pokud chce česká firma na tyto investice dosáhnout, musí podmínku místní příslušnosti splňovat. Což ostatně zájemcům o švýcarský trh často doporučujeme, jelikož to bývá krok nevyhnutelný.

V případě zájmu je možno kontaktovat Nadaci pro budoucnost Švýcarska (Stiftung Pro Zukunftsfonds Schweiz), která se věnuje vzdělávání mladých podnikatelů a podporuje technologické projekty, které jsou  ve fázi růstu. Nadace umí poradit, jak se k investicím z penzijních fondů dostat.  https://zukunftsfonds.ch/

A také samozřejmě Velvyslanectví České republiky v Bernu, kde vám rádi poradíme také. E-mail: commerce_bern@mzv.cz

 

Zdeněk Eliáš, ekonomický specialista, Velvyslanectví České republiky v Bernu